Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus

VAATA ÕPPEKAVA

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe

VAATA ÕPPEKAVA

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe

VAATA ÕPPEKAVA

Esmaabiandja väljaõppekoolitus

VAATA ÕPPEKAVA

Esmaabiandja täiendkoolitus

VAATA ÕPPEKAVA

Tuleohutuse eest vastutava töötaja koolitus

VAATA ÕPPEKAVA

Kemikaaliohutus töökeskkonnas

VAATA ÕPPEKAVA

Ohutusjuhendite koostamine

VAATA ÕPPEKAVA

Raskuste käsitsi teisaldamine

VAATA ÕPPEKAVA

Hädaolukordade lahendamine

VAATA ÕPPEKAVA