• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus:

  • kasutada raskuste käsitsi teisaldamisel ohutuid töövõtteid
  • juhendada kolleege ning läbi viia organisatsioonisisest raskuste teisaldamise ohutusjuhendamist
  • koostada ohutusjuhendeid raskuste teisaldamisega tegelevatele töötajatele
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Koolituse sihtgrupiks on ettevõtete ja asutuste töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku raskuste käsitsi teisaldamisega, organisatsiooni sisekoolitajad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, eraisikud, kes soovivad omandada ohutuid töövõtteid raskuste teisaldamiseks

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  • Raskuste käsitsi teisaldamisega seonduvad töötervishoiu- ja tööohutusalased õigusaktid, nõuded Eestis ja Euroopas;
  • Raskuste käsitsi teisaldamise riskihaldamise põhjused ja vajadus, terviseriskid
  • Raskuste käsitsi teisaldamise riski kaardistamise ja hindamise võimalused ja meetodid;
  • Seljavalu riskifaktorid
  • Raskuste tõstmine, hoidmine, mahapanemine, lükkamine, vedamine, kandmine ja liigutamine – ohutud meetodid ja töövõtted

  Eesti esimese RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) liikmena pakume raskuste käsitsi teisaldamise koolitust, mille ülesehitus vastab Suurbritannias kasutatavale BTEC Level 3 Manual Handling Trainers koolituse kavale ja metoodikale (http://www.rospa.com/safety-training/work/manual-handling/trainers/).

 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine koolituspäeval täies mahus ning enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Krista Silbaum, sertifitseeritud BTEC Tase 3 Käsitsi raskuste teisaldamise koolitaja, 2016

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või  vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi)TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).