• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ
  Koolitus korraldatakse koostöös Eesti Punase Ristiga

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Esmaabi täiendõppe eesmärk on:

  • Korrata ja süvendada esmaabi väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi, sealhulgas teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused
  • Korrata üle esmaabialased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

  Koolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus kasutada teadmisi järgmistel teemadel:

  • Teha kindlaks kannatanu seisukorda, võtta vastu olulisi kannatanu tervisega seotud otsuseid
  • Hinnata  õnnetusolukorda
  • Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ja kutsuda abi
  • Elustada (nukk-mannekeenil)
  • Peatada ja sulgeda verejooksu, siduda haava
  • Vabastada hingamisteid
  • Arvestada selja/kaela kaitsega
  • Anda šoki- ja traumaasendit, abistada šokis kannatanut
  • Anda esmaabi haavade, luumurdude, liigesevigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral
  • Abistada teadvuse kaotanud inimest
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Vajalik eelnev esmaabi väljaõppekoolituse läbimine mitte varem kui 3 aastat tagasi

 • ÕPPE KOGUMAHT

  • Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis
  • Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu
  • Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks (õppematerjalidega tutvumine)

  Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  • Eneseohutus mitmesugustes õnnetusolukordades. Abi korraldamine
  • Kannatanu esmane ja teisene ülevaatus. Ohuolukorrad
  • Elupäästva esmaabi andmine uppumise, südameinfarkti, elektriga seotud õnnetuste puhul
  • Praktiline harjutamine elustamisnukkudel Anne ja Little Ann
  • Traumahaige käsitlemine. Esmaabi mitmesuguste traumade puhul
  • Praktiline harjutamine, erinevad sidumisviisid, püsiv külili asend
  • Diabeet, astma, epilepsia , insult, allergia – esmaabi nende puhul
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub Eesti Punase Risti õppeklassis (Tallinn, Eha tn 8), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal. Lisaks esmaabivahendid; elustamisnukud “Anne” ja “Baby”.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase pädevustunnistuse saamise tingimusteks on osalemine vähemalt 6 auditoorse töö koolituspäeval, 4 iseseisva kodutöö tegemine ja eksami (valikvastustega test) 80% ulatuses sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Esmaabi väljaõppe õppekava juhtivkoolitajad on Eesti Punase Risti esmaabiõpetajad Ellen Sternhof, Merike Mets, Jelena Katujeva

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

REGISTREERU SIIN
 • Tallinna koolitused toimuvad Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi hoones aadressil Eha tn. 8 – Hoones sees on juhatavad sildid koolitusruumini

 • Eha tänav asub tasulises Tallinna Kesklinna parkimistsoonis. Lähim tasuta parkimise võimalus asub Kristiine keskuses 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel. Lähim avatud parkla asub 5 minutilise jalutuskäigu raadiuses aadressil Adamsoni 34.

 • EPR Tallinna Seltsi koolituskeskuse lähedal asuvasse peatusesse Tehnika sõidavad bussid nr 22; 40; 41; 41B, 43 ja 59 ning trollid 1; 4 ja 5. Peatusest on EPR Tallinna Seltsi koolitushoonesse umbes 3 minutiline jalutuskäik (ca 250 m)

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

 • Tartu koolitused toimuvad aadressil Jakobi 19 III korrusel

 • Jakobi tänav asub parkimispiirkonnas A, mis on tasuline parkimisala (lõigul Ülikooli tn – K.E. von Baeri tn). A piirkonnas maksab parkimine 2 €/h ning 15 minutiline parkimine on tasuta kasutades parkimiskella.

 • Tartumaa Punase Risti läheduses asub kaks bussipeatust: bussiga nr 6 on võimalik sõita Kloostri peatusesse Kroonuaia tänavalt ja bussiga nr 13 peatusesse Kroonuaia, mis asub samuti Kroonuaia tänaval

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

 • Pärnu koolitused toimuvad aadressil Kuninga tn. 30 A

 • Osalejad saavad parkida Kuninga tänaval, mis asub tasulises parkimispiirkonnas (Õhtu tn – Akadeemia tn). Tasuta on võimalik parkida Kesklinnas silla kõrval asuvas Kalda tänava parklas.

 • Pärnu bussijaam asub EPR Pärnumaa Seltsi koolitushoonest umbes 5 minutilise jalutuskäigu kaugusel (umbes 350 m Hommiku tänava kaudu). Lähim linnaliini peatus Teater (Pikk tn) asub umbes 5 minutilise jalutuskäigu kaugusel

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).