• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ
  Koolitus korraldatakse koostöös Kaasik Koolitus OÜ-ga

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse tulemusena omandavad osalejad esmaabi alased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

  Koolituse lõppedes osaleja:

  • Hindab situatsioone ja valdab tegutsemise põhimõtteid ja oskusi traumade ja äkkhaigestumiste korral
  • Oskab tegutseda suurõnnetuste korral
  • Kaasab teisi inimesi esmaabiandmisse õnnetuste ja äkkhaigestumiste korral
  • Valdab kaasaaegseid esmaabi põhivõtteid heal tasemel
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus/ettevõte, asutuse/ettevõtte aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 16 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  • Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine; Võõrkehad hingamisteedes; Teadvusetus, selle põhjused. Aju hapniku varustus
  • Ohuolukorrad. Elupäästva EA (esmaabi) andmine: uppumise, südameinfarkti korral, elektriga seotud õnnetuste puhul
  • Praktiline harjutamine elustamisnukkudel: “Anne” ja “Baby” üksinda ja kahekesi
  • Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse; AED aparaadi kasutamine
  • Verejooksud – nende liigid ja iseloomustamine. Verejooksu peatamise võtted; Haavad – nende tüübid ja tekkemehhanismid
  • Põletused – põletusastmed ja nende iseloomustamine; Šokk – selle olemus ja tunnused; Esmaabis kasutatavad sidumisviisid. Kolmnurkrätiku kasutamine
  • Liigesetraumad: nikastused, nihestused, põrutused; Luumurrud: kinniste-, lahtiste luumurdude erinevused, luumurdude tekkemehhanismid
  • Silmatraumad; Amputatsioon; Mürgitused: alkoholi-, seene-, olmekeemiamürgitused. Rästiku-, putukahammustused
  • Allergia; Kuumakahjustused; Söövitused; Külmakahjustused – pindmine külmumine ja alajahtumine
  • Psühholoogiline esmaabi õnnetusolukordades.
  • Kursustel saadud teadmiste kontrollimine. Praktiliste ülesannete sooritamine
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub erinevates linnades üle Eesti koostöös Kaasik Koolitus OÜ-ga. Kõik koolituse toimumiskohad on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal. Lisaks esmaabivahendid ja elustamisnukud.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine kõigil koolituspäevadel ning enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Esmaabi väljaõppe õppekava koolitajad on Kaasik Koolitus OÜ lektorid D. Šramov ja K. Maasik.

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

 • Tallinna koolitused toimuvad  Väike-Paala 1, Tallinn (Peterburi Ärikvartali büroohoone, suure Siemensi logoga hoone katusel). Meie koolitusruum asub 5. korrusel esimene uks lifti kõrval paremal pool (ruum 515) Rahvatervise Akadeemia koolituskeskus (uksel võib olla silt “Kaasik Koolitus OÜ”, kellega koostöös koolitus korraldatud on)

 • Parkimine on TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval. Maja kõrvale liikuge palun vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi.

  TÄHELEPANU! Hoone taga, maja alla viivasse siseparklasse, mis on tõkkepuuga eraldatud, on keelatud siseneda. Siseparklasse on lubatud parkida ainult selleks loa saanud Peterburi Ärikvartali ettevõtete töötajatel! 

 • “Väike-Paala” trammipeatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidab tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse “Ülemiste jaam” ning sealt on koolitushooneni mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min).
  Bussipeatus asub samuti koolitushoone kõrval, kuid  kesklinna poolt tulles peate koolitushooneni jõudmiseks ületama ka Peterburi tee. “Väike-Paala” bussipeatusesse sõidavad bussid nr. 55, 54 ja 12.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 10.00 ning lõppeb kell 17.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).
  Tavapäraselt toimub päeva esimeses pooles veidi pikem kohvi- ja lõunapaus suupistetega ning päeva teises poole veidi lühem puhkepaus.

 • Tartu koolitused toimuvad Sõpruse pst 2, Sangari maja, III korrusel (uksel võib olla silt “Kaasik Koolitus OÜ”, kellega koostöös koolitus korraldatud on)

 • Sangari maja ees on parkimine TASULINE. Tegemist on Europark parkla tsooniga EP14. Tasuline aeg on tööpäevadel 8.00-16.00 ning esimene tund on tasuta, kui fikseerite parkimise algusaja. Peale seda on esimene tund 0.5 € ja iga järgnev 0.2 €/h.

 • Kõige lähemad bussipeatused Sangari majale on peatus “Männi” ja Jaama tänaval asuv peatus “Sõpruse pst”. 
  Peatusesse “Männi” sõidavad bussid 3 ja 5 (bussipeatusest jalgsi tulles Sangari majani ca 250 m) ning Jaama tänaval asuvasse peatusesse “Sõpruse pst” sõidavad bussid 2, 9 ja 10 (bussipeatusest jalgsi tulles Sangari majani ca 350 m). 

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 10.00 ning lõppeb kell 17.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).
  Tavapäraselt toimub päeva esimeses pooles veidi pikem kohvi- ja lõunapaus suupistetega ning päeva teises poole veidi lühem puhkepaus.

 • Pärnu koolitused toimuvad kultuurikeskuses Nooruse Maja, Roheline 1b (suunistel koolitusruumini võib olla sildil kirjas “Kaasik Koolitus OÜ”, kellega koostöös koolitus korraldatud on)

 • Nooruse Maja ees on kõigile osalejatele lahedalt parkimisruumi. Parkimine on TASUTA!

 • Bussipeatus asub kohe Nooruse Maja ees, peatuse nimetus on “Roheline”. Peatusesse Roheline sõidavad bussid 7, 13, 14, 20 ja 20A. 

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 10.00 ning lõppeb kell 17.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).
  Tavapäraselt toimub päeva esimeses pooles veidi pikem kohvi- ja lõunapaus suupistetega ning päeva teises poole veidi lühem puhkepaus.

 • Rakvere koolitused toimuvad Sushi Tigeri konverentsikeskuses, aadressil Tallinna 12 (III korrusel – suunistel koolitusruumini võib olla sildil kirjas “Kaasik Koolitus OÜ”, kellega koostöös koolitus korraldatud on)

 • Parkimine on võimalik Sushi Tigeri konverentsikeskuse kõrval olevas parklas ja üle tee ees Maxima toidupoe parklas.

 • Bussipeatus “Lai” asub Sushi Tigeri konverentsikeskusest ca 100 m jalutuskäigu kaugusel. 
  Peatusesse “Lai” sõidavad bussid 1, 2, 3, 5 ja 5A. 

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 10.00 ning lõppeb kell 17.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).
  Tavapäraselt toimub päeva esimeses pooles veidi pikem kohvi- ja lõunapaus suupistetega ning päeva teises poole veidi lühem puhkepaus.