• TÄIENDUSKOOLITUS ASUTUSE NIMETUS

  RA Koolitused OÜ
  Koolitus korraldatakse koostöös Eesti Punase Ristiga

 • ÕPPEKAVA RÜHM

  Töökaitse

 • ÕPPEKEEL

  Eesti

 • ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse tulemusena omandavad osalejad esmaabi alased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

  Koolituse lõppedes osaleja:

  • Hindab situatsioone ja valdab tegutsemise põhimõtteid ja oskusi traumade ja äkkhaigestumiste korral
  • Oskab tegutseda suurõnnetuste korral
  • Kaasab teisi inimesi esmaabiandmisse õnnetuste ja äkkhaigestumiste korral
  • Valdab kaasaaegseid esmaabi põhivõtteid heal tasemel
 • ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

  Osaleja registreerub koolitusele läbi kodulehel oleva registreerumisvormi või e-posti teel saadetud sooviavalduse kaudu (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi.

 • KOOLITUSE LÄBIMISEKS VAJALIKU KVALIFIKATSIOONI KIRJELDUS

  Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad

 • ÕPPE KOGUMAHT

  Auditoorse töö osakaal 16 akadeemilist tundi

 • ÕPPE SISU

  • Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine; Võõrkehad hingamisteedes; Teadvusetus, selle põhjused. Aju hapniku varustus
  • Ohuolukorrad. Elupäästva EA (esmaabi) andmine: uppumise, südameinfarkti korral, elektriga seotud õnnetuste puhul
  • Praktiline harjutamine elustamisnukkudel: “Anne” ja “Baby” üksinda ja kahekesi
  • Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse; AED aparaadi kasutamine
  • Verejooksud – nende liigid ja iseloomustamine. Verejooksu peatamise võtted; Haavad – nende tüübid ja tekkemehhanismid
  • Põletused – põletusastmed ja nende iseloomustamine; Šokk – selle olemus ja tunnused; Esmaabis kasutatavad sidumisviisid. Kolmnurkrätiku kasutamine
  • Liigesetraumad: nikastused, nihestused, põrutused; Luumurrud: kinniste-, lahtiste luumurdude erinevused, luumurdude tekkemehhanismid
  • Silmatraumad; Amputatsioon; Mürgitused: alkoholi-, seene-, olmekeemiamürgitused. Rästiku-, putukahammustused
  • Allergia; Kuumakahjustused; Söövitused; Külmakahjustused – pindmine külmumine ja alajahtumine
  • Psühholoogiline esmaabi õnnetusolukordades.
  • Kursustel saadud teadmiste kontrollimine. Praktiliste ülesannete sooritamine
 • ÕPIKESKKONNA KIRJELDUS

  Koolitus toimub Eesti Punase Risti õppeklassis (Tallinn, Eha tn 8), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.

 • ÕPPEMATERJALIDE LOEND

  Lektorite poolt koostatud mahukad konspektid, näidis- ja videomaterjal. Lisaks esmaabivahendid; elustamisnukud “Anne” ja “Baby”.

 • LÕPETAMISE TINGIMUSED

  Koolituse lõpetamise ja sellekohase tunnistuse saamise tingimusteks on osalemine kõigil koolituspäevadel ning enesekontrollitesti sooritamine.

 • KOOLITAJAD/LEKTORID

  Esmaabi väljaõppe õppekava juhtivkoolitajad on Eesti Punase Risti esmaabiõpetajad Ellen Sternhof, Merike Mets, Jelena Katujeva

Vaata lähemalt ja registreeru koolitusele!

REGISTREERU SIIN
 • Tallinna koolitused toimuvad Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi hoones aadressil Eha tn. 8 – Hoones sees on juhatavad sildid koolitusruumini

 • Eha tänav asub tasulises Tallinna Kesklinna parkimistsoonis. Lähim tasuta parkimise võimalus asub Kristiine keskuses 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel. Lähim avatud parkla asub 5 minutilise jalutuskäigu raadiuses aadressil Adamsoni 34.

 • EPR Tallinna Seltsi koolituskeskuse lähedal asuvasse peatusesse Tehnika sõidavad bussid nr 22; 40; 41; 41B, 43 ja 59 ning trollid 1; 4 ja 5. Peatusest on EPR Tallinna Seltsi koolitushoonesse umbes 3 minutiline jalutuskäik (ca 250 m)

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

 • Tartu koolitused toimuvad aadressil Jakobi 19 III korrusel

 • Jakobi tänav asub parkimispiirkonnas A, mis on tasuline parkimisala (lõigul Ülikooli tn – K.E. von Baeri tn). A piirkonnas maksab parkimine 2 €/h ning 15 minutiline parkimine on tasuta kasutades parkimiskella.

 • Tartumaa Punase Risti läheduses asub kaks bussipeatust: bussiga nr 6 on võimalik sõita Kloostri peatusesse Kroonuaia tänavalt ja bussiga nr 13 peatusesse Kroonuaia, mis asub samuti Kroonuaia tänaval

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

 • Pärnu koolitused toimuvad Silla Keskuses, VII korrusel (Papiniidu 5, Pärnu).

 • Vahetult Sillakeskuse juurde saavad osalejad tulla bussiga nr 10. Bussidega number 1, 2, 11, 15, 16, 17 ja 40 on võimalik tulla keskusest ca 500 m kaugusele.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).