KOOLITUSED

Meie kursustel on kaasatud koolitajateks nii oma ala hästi tundvad ja tuntud lektorid kui ka praktikud, kes oma igapäevatöös tegelevad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ülesannetega. Koolitustel on palju näiteid reaalsetest töökeskkondadest ja kaasa hulgaliselt näidismaterjali.

Head kliendid ja koostööpartnerid!

Puhkame juulis ja augustis ning kohtume Teiega taas suve lõpus ning sügishooaja alguses!
Riskianalüüsi koostamisele ja teistele tööohutusvaldkonna teenustele saate hinnapäringuid esitada kirjutades meile koolitus@rakoolitus.ee ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste koolitustega alustame taas uuel koolitushooajal septembris.

Kohtumiseni ning kaunist suveaega kõigile soovides,
RA Koolitused meeskond

TÖÖOHUTUSALASED KOOLITUSED

Õpetame sind koostama töökeskkonna riskianalüüsi, hindama ohutegureid töökeskkonnas ja läbi selle hoidma oma ettevõttes ja asutuses kokku kulusid, kuid eelkõige hoidma töötajate tervist.

See koolitus on töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele. Meie koolitustelt saab alati rikkalikult näiteid elust enesest ja reaalsetest töökeskkondadest.

Täiendkursuselt saad teadmised õigusaktide muudatustest ja uutest nõuetest. End täiendada saavad sellel koolitusel kõik – nii töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud kui ka töökeskkonnanõukogu liikmed.

ESMAABI JA HÄDAOLUKORD

Esmane kursus töökoha esmaabiandjale, relvaloa taotlejale, lapsehoidjale ja juhiloa taotlejale. Koolitus kestab kokku 16 akadeemilist tundi (st. kaks koolituspäeva).

Kui oled viimase kolme aasta jooksul läbinud esmase väljaõppekursuse, siis sobib sulle hästi meie esmaabiandja täiendõppekoolitus. Kursus kestab 8 akadeemilist tundi (st. ühe koolituspäeva).

Õpid koostama oma asutuse hädaolukorra lahendamise plaani ning tead millised on sinu ülesanded asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides

TEISED PÕNEVAD OHUTUSKOOLITUSED

See koolitus on sulle, kui vastutad oma töökohas tuleohutuse ja evakuatsiooni eest.

Koolitusel räägime läbi kõik, mis puudutab sinu ettevõtte kemikaaliohutust ning vaatame üle ka REACH määruse nõuded.

Õpetame sind koostama ja haldama töötervishoiualaseid dokumente. Kaasa hulgaliselt näidiseid ohutusjuhenditest ja vormidest.

Õpi tervist säästvalt raskusi käsitsi teisaldama (vastab BTEC Level 3 Manual Handling Trainers koolituse kavale ja metoodikale).

Meie aitame sind sinu töökeskkonna korraldamisel!

Meie tööohutuskonsultant Krista Silbaum

KÜSI HINNAPAKKUMIST

Meie aitame sind oma töökeskkonna korraldamisel!

Koolitaja Krista Silbaum RA Koolitused

Meie tööohutuskonsultant Krista Silbaum

SOOVID HINNAPAKKUMIST?

Lisaks hinnakirjas välja toodud teenustele saad meilt tellida ka tööohutusvaldkonna sisekoolitusi!