Tuleohutusalane koolitus annab teadmised tuleohutuse eest vastutavale isikule tema rolliga kaasnevast vastutusest ning annab ka praktilised oskused tulekahju korral tegutsemise osas

Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Selleks, et oleks võimalik seadusest tulenevaid kohustusi mõistlikult täita, tuleks määrata tuleohutuse eest vastutav isik. Tuleohutuse eest vastutav isik vajab teadmisi uuenenud seadusandluse nõuetest ning nende rakendamisvõimalustest töökeskkonnas ja objektil ning just seda saame meie pakkuda tuleohutuse eest vastutava isiku koolitusel.

Koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
  → reguleerivad õigusaktid
  → enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
  → aruande sisu

 • Tulekahjude tekkepõhjused, riskide hindamine

 • Tulekahjude ja nende tagajärgede ennetamine

 • Tuleohutuse korraldamine, vastutavate isikute määramine

 • Seadusandlusest tulenevad kohustused ja kohustuslik dokumentatsioon

 • Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
  → Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
  → Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
  → Põlevmaterjalide ladustamine
  → Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine

 • Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine ning omaniku/valdaja ja hooldaja kohustused

 • Tuleohutuskoolitused ettevõttes/asutuses ja läbiviimise nõuded

Partner EOKK logo

KALJU ÕUNMANN
Koolituse läbiviija

Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta. Meie hea koostööpartner EOKK OÜ’st.

TELLI SISE-
KOOLITUS SIIN 🢃

 • Sellele e-posti aadressile edastame hinnapakkumise ja vastuse sinu kirjale
 • Püüame koolitajaga leida võimaluse korraldada koolitus just eelistatud toimumisajal või ajavahemikus
 • Kui sa ei leia sobivat koolitust või teemat, siis vali variant "Muu..." ja lisa täpsustused Lisainfo väljale
 • Lisa siia näiteks osalejate arv või koolitusteema, mida meie valikust ei leidnud
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.