Millised on nõuded ohutuskaardile ja kes vastutab – vastused saad kemikaaliohutuse koolituselt!

Koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Keemilised ohutegurid – määratlus ja CLP määrus

  • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes
  • Töö kemikaalidega
  • Märgistuse nõuded ja olulisus
  • Ohutuskaardid
  • Töötajate väljaõpe
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs
 • REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused

  • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
  • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
  • Allkasutajate põhikohustused
  • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
  • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
  • Allkasutaja aruanne ECHA-le
  • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
  • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs

Koolituse lõppedes on sul…

 • teadmised CLP määruse nõuetest

 • oskused juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist

 • teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile

 • kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi

 • REACH-määrusest tulenevate kohustuste tõlgendamine ja rakendamine tööandjale ja allkasu

Koolitusel osalemise hind

Hind/ 1 osaleja

140+ käibemaks

SOODUSHIND

125+ käibemaks

Lisasoodustus

-7%
Kemikaaliohutuse lektor Karin Reinhold

KARIN REINHOLD
Koolituse lektor

Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Loe lähemalt

Registreeru siin!

Kemikaaliohutus töökeskkonnas

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele tulla õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ja e-posti aadress, millele edastame arve
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).