Millised on nõuded ohutuskaardile ja kes vastutab – vastused saad kemikaaliohutuse koolituselt!

Koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Keemilised ohutegurid – määratlus ja CLP määrus

  • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes
  • Töö kemikaalidega
  • Märgistuse nõuded ja olulisus
  • Ohutuskaardid
  • Töötajate väljaõpe
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs
 • REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused

  • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
  • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
  • Allkasutajate põhikohustused
  • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
  • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
  • Allkasutaja aruanne ECHA-le
  • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
  • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs

Koolituse lõppedes on sul…

 • teadmised CLP määruse nõuetest

 • oskused juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist

 • teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile

 • kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi

 • REACH-määrusest tulenevate kohustuste tõlgendamine ja rakendamine tööandjale ja allkasu

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse juhistele ja korraldustele pääseb kontaktõppekoolitustele vaid osaleja nakkusohutust tõendava dokumendi alusel. Selleks võib olla näiteks vaktsineerimistõend, COVID-19 läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-testi tulemus (testi tulemus ei tohiks olla vanem kui 72 tundi). 


Kontrollime tõendeid enne koolitust koha peal ja sellega soovime aidata kaasa viiruse leviku piiramisele. Tahame, et kõik meie kliendid tunneksid end 100% turvaliselt meie koolitustest osa võttes!

Koolitusel osalemise hind

Hind/ 1 osaleja

140+ käibemaks

SOODUSHIND

125+ käibemaks

Lisasoodustus

-7%
Kemikaaliohutuse lektor Karin Reinhold

KARIN REINHOLD
Koolituse lektor

Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Loe lähemalt

Registreeru siin!

Kemikaaliohutus töökeskkonnas

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele tulla õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ja e-posti aadress, millele edastame arve
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).