Ohtlike kemikaalide käitlemise koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Keemilised ohutegurid – määratlus ja CLP määrus

  • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes
  • Töö kemikaalidega
  • Märgistuse nõuded ja olulisus
  • Ohutuskaardid
  • Töötajate väljaõpe
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs
 • REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused

  • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
  • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
  • Allkasutajate põhikohustused
  • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
  • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
  • Allkasutaja aruanne ECHA-le
  • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
  • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.
  • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs

Koolituse lõppedes on sul…

 • teadmised CLP määruse nõuetest

 • oskused juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist

 • teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile

 • kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi

 • REACH-määrusest tulenevate kohustuste tõlgendamine ja rakendamine tööandjale ja allkasu

Kemikaaliohutuse lektor Karin Reinhold

KARIN REINHOLD
Koolituse lektor

Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsent ning tööohutusalaste süvakoolituste lektor

Loe lähemalt

Koolitusel osalemise hind

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS!

SOODUSHIND

125/osaleja

TAVAHIND

140/osaleja

LISASOODUSTUS -7% kehtib KOLMELE ja enamale samast ettevõttest või asutusest osalejale ning lisandub kõigile teistele soodustustele lisaks! 

REGISTREERU SIIN 🢃

 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele tulla õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ning e-posti aadress, millele edastame arve
 • Lisa siia näiteks meie sooduskood või teiste osalejate andmed, keda samuti samale koolitusele registreerida soovid
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Koolituse toimumisalane informatsioon

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn (Peterburi Ärikvartali büroohoone, suure Siemensi logoga hoone katusel). Meie koolitusruum asub 5. korrusel esimene uks lifti kõrval paremal pool (ruum 515) Rahvatervise Akadeemia koolituskeskuses. Tavapäraselt on uksel ka juhatav silt koolituse nimetusega

 • Parkimine on TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval. Maja kõrvale liikuge palun vasakult poolt, keelumärgi alt läbi.
  TÄHELEPANU! Hoone taga, maja alla viivasse siseparklasse, mis on tõkkepuuga eraldatud, on keelatud siseneda. Siseparklasse on lubatud parkida ainult selleks loa saanud Peterburi Ärikvartali ettevõtete töötajatel!

 • “Väike-Paala” trammipeatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidab tramm nr  2.
  Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse “Ülemiste jaam” ning sealt on koolitushooneni mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussipeatus asub samuti koolitushoone kõrval, kuid  kesklinna poolt tulles peate koolitushooneni jõudmiseks ületama ka Peterburi tee. “Väike-Paala” bussipeatusesse sõidavad bussid nr. 55, 54 ja 12.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 9.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel või meeldetuletuskirjas). Tavapäraselt on koolituspäev jagatud neljaks loengublokiks, mille vahel toimuvad kohvipausid

  • Osalejate saabumine ning hommikukohv- ja tee: 8.30-9.00
  • I loeng: 9.00-10.30
  • Kohvipaus: 10.30-10.45
  • II loeng: 10.45-12.15
  • Lõuna: 12.15-12.45
  • III loeng: 12.45-14.15
  • Kohvipaus: 14.15-14.30
  • IV loeng: 14.30-16.00
 • Tavaliselt on tööohutusalasel koolitusele registreerujal võimalik registreerumisvormil valida kas paberkandjal koolitusmaterjalide väljatrüki või elektrooniliselt edastatud koolitusmaterjalide vahel.
  Paberkandjal koolitusmaterjalid ootavad osalejaid koos kirjutusvahendiga koolitusel koha peal ja elektroonilisel kujul koolitusmaterjalid saab alla laadida osalejatele edastatud Google Drive keskkonna lingilt, mis olenevalt koolitusest saadetakse kas meeldetuletuskirjaga vahetult enne koolituse toimumist või koheselt registreerumisel. Elektrooniliste koolitusmaterjalide alla laadimise link jääb osalejatele avatuks kuni koolituse lõpuni.

SOOVID HOOPIS TELLIDA SISEKOOLITUST?

KÜSI SISEKOOLITUSE HINNAPAKKUMIST