Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus – kõik millega pead silmitsi seisma, kui asud tööle töökeskkonnaspetsialistina.

Eelkõige saad sellel koolitusel teada kuidas kaardistada ja hinnata ohutegureid sinu töökeskkonnas, kellega ja kuidas teha koostööd mõõtmiste osas ning kuidas koostada kogutud info põhjal oma töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks hulgaliselt teadmisi ja oskusi kõigi muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete täitmiseks.

Koolitusel õpid…

 • kaardistama ja hindama oma töökeskkonna ohutegureid

 • koostama oma töökeskonna riskianalüüsi

 • juhendama oma ettevõtte töötajaid

 • valima õigeid isikukaitsevahendeid ja pidama nende üle arvestust

 • töötajate tervisekontrolliga seonduva dokumentatsiooni korrektset koostamist

 • koostama ja haldama tööohutusalaseid dokumente

 • … ja palju muud huvitavat ja vajalikku

Koolituse tulemusena saad…

 • Oma töökeskkonna riskianalüüsi algse versiooni, mida lisaks koolituse käigus kogutud infole, saad edasi täiendada

 • Hulgaliselt näidismaterjale, sealhulgas ka ohutusjuhendite, riskianalüüsi vormistuse, tegevuskava, isikukaitsevahendite arvestuse, juhendamise ja väljaõppe registreerimise erinevad näidised

 • Terve aasta kehtiv tasuta kirjaliku konsultatsiooni aeg: saad meie poole pöörduda aasta jooksul mitu tahes korda oma riskianalüüsi täiendamise ja parendamise küsimustega.

  Meie ei kao oma pädevuskoolituse osalejate jaoks ära, seega saad abi ja tuge ka peale koolitust (konsultatsiooni väärtus tavapäraselt 20 eur/h + km)

 • Personaalse sooduskupongi (-50%) järgmisele koolitusele, millel soovite osaleda (kehtib RA Koolitused OÜ pakutavatele koolitustele)

Koolitusel osalemise hind

KOOLITUSE HIND KÕIGILE TÖÖTUKASSA KLIENTIDELE

950 + käibemaks

EARLY BIRD SOODUSHIND! Registreerudes enne 1. jaanuari 2021

950 + käibemaks

Registreerudes ajavahemikus 2. jaanuar kuni 1. märts 2021

1100 + käibemaks

Registreerudes ainult ühele oma valitud koolituspäevale

155 + käibemaks

Kursuse teemad koolituspäevade kaupa

I KOOLITUSPÄEV (2. märts 2021)

 • Sissejuhatus kursusesse
  Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
  Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus riigi ja ettevõtte tasandil
  Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine (kursusetöö ettevalmistus)

II KOOLITUSPÄEV (3. märts 2021)

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe
 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine
 • Tööandja kohustused ja töötaja kohustused

III KOOLITUSPÄEV (4. märts 2021)

 • Sissejuhatus füüsikalistesse ohuteguritesse – kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas, ohumärguannete ja isikukaitsevahendite üldnõuded ja nõuded töökohale
 • Füüsikalised ohutegurid: Töökoha valgustuse nõuded (tervisemõju, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid)
 • Füüsikalised ohutegurid: müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused (tervisemõju, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid)
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Füüsikalised ohutegurid (1)

IV KOOLITUSPÄEV (16. märts 2021)

 • Välitööga seotud ohutegurid,ohumärguanded, isikukaitsevahendid
 • Füüsikalised ohutegurid: Sisekliima (tervisemõju, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid)
 • Sissejuhatus bioloogilistesse ohuteguritesse – olemus, kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas (tervisemõju, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid)
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Bioloogilised ohutegurid

V KOOLITUSPÄEV (17. märts 2021)

 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest (trahvid ja kohtupraktika)
 • Nõuded töövahenditele, töövahenditega seotud õnnetusohud; kukkumise-, libisemise- ja komistamise oht töökeskkonnas
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Füüsikalised ohutegurid (2) ja esmaabi korraldus

VI KOOLITUSPÄEV (18. märts 2021)

 • Muud õnnetusohud (tuleohutus, elektriohutus ja plahvatusoht)
 • Sissejuhatus keemilistesse ohuteguritesse – kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas; mutageensed ja kantserogeensed kemikaalid töökeskkonnas
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Keemilised ohutegurid (tervisemõju, ennetus, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid)

VII KOOLITUSPÄEV (29. märts 2021)

 • Füsioloogilised ohutegurid – füüsilise töö koormus, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused (tervisemõju, ennetus, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid)
 • Füsioloogilised ohutegurid – öötöö, nõuded kuvaritööle, raskuste käsitsi teisaldamine (tervisemõju, ohumärgistus ja isikukaitsevahendid), kaardistamine ja riskianalüüsis kajastamine
 • Ohuolukordade, tööõnnetuste ning tööga seotud haiguste uurimine ja dokumenteerimine
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest

VIII KOOLITUSPÄEV (30. märts 2021)

 • Sissejuhatus psühhosotsiaalsetesse ohuteguritesse (olemus, tervisemõju, ennetus)
 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes – kuidas väärtused juhivad meie käitumist?
 • Pühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja riskianalüüsis kajastamine
 • Sisekontroll ja tegevuskava terviseriskide vähendamiseks ja ennetamiseks
 • Kursusetööde arutelu enne esitamist

IX KOOLITUSPÄEV (1. aprill 2021)

 • Tagasiside osalejate kursusetööle
 • Riskianalüüs tervikuna – ülevaade ja osalejate küsimused
 • Kursuse eksam
 • Kokkuvõte koolituse kohta

Registreeru siin!

Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Koolitusmaterjal edastatakse osalejale e-posti teel, sest see sisaldab palju näidiseid, mida on mugav kasutada just elektroonilisel kujul.
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ja e-posti aadress, millele edastame arve
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

Koolitajad sellel kursusel 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Loe lähemalt meie lektoritest