Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus – kõik millega pead silmitsi seisma, kui asud tööle töökeskkonnaspetsialistina.

Eelkõige saad sellel koolitusel teada kuidas kaardistada ja hinnata ohutegureid sinu töökeskkonnas, kellega ja kuidas teha koostööd mõõtmiste osas ning kuidas koostada kogutud info põhjal oma töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks hulgaliselt teadmisi ja oskusi kõigi muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete täitmiseks.

Koolitusel õpid…

 • kaardistama ja hindama oma töökeskkonna ohutegureid

 • koostama oma töökeskonna riskianalüüsi

 • juhendama oma ettevõtte töötajaid

 • valima õigeid isikukaitsevahendeid ja pidama nende üle arvestust

 • töötajate tervisekontrolliga seonduva dokumentatsiooni korrektset koostamist

 • koostama ja haldama tööohutusalaseid dokumente

 • … ja palju muud huvitavat ja vajalikku

Koolituse tulemusena saad…

 • Oma töökeskkonna riskianalüüsi algse versiooni, mida lisaks koolituse käigus kogutud infole, saad edasi täiendada

 • Hulgaliselt näidismaterjale, sealhulgas ka ohutusjuhendite, riskianalüüsi vormistuse, tegevuskava, isikukaitsevahendite arvestuse, juhendamise ja väljaõppe registreerimise erinevad näidised

 • Terve aasta kehtiv tasuta kirjaliku konsultatsiooni aeg: saad meie poole pöörduda aasta jooksul mitu tahes korda oma riskianalüüsi täiendamise ja parendamise küsimustega.

  Meie ei kao oma pädevuskoolituse osalejate jaoks ära, seega saad abi ja tuge ka peale koolitust (konsultatsiooni väärtus tavapäraselt 20 eur/h + km)

 • Personaalse sooduskupongi (-50%) järgmisele koolitusele, millel soovite osaleda (kehtib RA Koolitused OÜ pakutavatele koolitustele)

Koolitusel osalemise hind

Registreerudes enne 1. aprilli 2020 (kogupakett)

1100lisandub käibemaks

Registreerudes ainult ühele oma valitud koolituspäevale

155lisandub käibemaks

Kursuse teemad koolituspäevade kaupa

1. KOOLITUSPÄEV 14.04.2020

 • Sissejuhatus kursusesse. Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded; Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik  – Krista Silbaum
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus riigi ja ettevõtte tasandil. Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded  – Krista Silbaum

2. KOOLITUSPÄEV 15.04.2020

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe  – Krista Silbaum
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine  – Krista Silbaum

3. KOOLITUSPÄEV 16.04.2020

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine – Krista Silbaum
 • Ohumärguanded töökeskkonnas  – Krista Silbaum
 • Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise nõuded  – Krista Silbaum

4. KOOLITUSPÄEV 21.04.2020

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas – füüsilise töö koormus, raskuste käsitsi teisaldamine, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused  – Krista Silbaum
 • RISKIANALÜÜS KOOSTAMINE: füüsikaliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas – müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused  – Karin Reinhold

5. KOOLITUSPÄEV 22.04.2020

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: füüsikalised ohutegurid – nõuded töökoha valgustusele, ohutegurite kaardistamine  – Tiiu Tamm
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: füüsikalised ohutegurid – nõuded sisekliima parameetritele, ohutegurite kaardistamine  – Karin Reinhold

6. KOOLITUSPÄEV 23.04.2020

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas   – Karin Reinhold

7. KOOLITUSPÄEV 28.04.2020

 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest  – Priit Siitan
 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine  – Priit Siitan

8. KOOLITUSPÄEV 29.04.2020

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Psühhosotsiaalsete ohutegurite uurimismeetodid  – Krista Silbaum
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine  – Marina Järvis
 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes – kuidas väärtused juhivad meie käitumist? – Marina Järvis

9. KOOLITUSPÄEV 30.04.2020

 • Esmaabi korraldus ettevõttes  – Krista Silbaum
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest  – Krista Silbaum
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus  – Krista Silbaum
 • Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll

Registreerumine on avatud
kuni 2. aprillini 2020

ALLES ON VIIMASED KAKS KOHTA KOOLITUSELE!

Registreeru siin!

Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Koolitusmaterjal edastatakse osalejale e-posti teel, sest see sisaldab palju näidiseid, mida on mugav kasutada just elektroonilisel kujul.
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte või eraisiku nimi ja aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond)
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

Koolitajad sellel kursusel 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Loe lähemalt meie lektoritest