Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus on justkui töökeskkonnaspetsialisti väljaõpe – õpetame sulle kõike millega pead silmitsi seisma, kui asud tööle töökeskkonnaspetsialistina.

Eelkõige annab töökeskkonnaspetsialisti väljaõpe teadmised kuidas kaardistada ja hinnata ohutegureid töökeskkonnas, kellega ja kuidas teha koostööd mõõtmiste osas ning kuidas koostada kogutud info põhjal töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks ka hulgaliselt teadmisi ja oskusi kõigi muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete täitmiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppel saad teada…

 • kaardistama ja hindama oma töökeskkonna ohutegureid

 • koostama oma töökeskonna riskianalüüsi

 • juhendama oma ettevõtte töötajaid

 • valima õigeid isikukaitsevahendeid ja pidama nende üle arvestust

 • töötajate tervisekontrolliga seonduva dokumentatsiooni korrektset koostamist

 • koostama ja haldama tööohutusalaseid dokumente

 • … ja palju muud huvitavat ja vajalikku

Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppe järgselt saad…

 • Oma töökeskkonna riskianalüüsi algse versiooni, mida lisaks koolituse käigus kogutud infole, saad edasi täiendada

 • Hulgaliselt näidismaterjale, sealhulgas ka ohutusjuhendite, riskianalüüsi vormistuse, tegevuskava, isikukaitsevahendite arvestuse, juhendamise ja väljaõppe registreerimise erinevad näidised

 • Terve aasta kehtiv tasuta kirjaliku konsultatsiooni aeg: saad meie poole pöörduda aasta jooksul mitu tahes korda oma riskianalüüsi täiendamise ja parendamise küsimustega.

  Meie ei kao oma pädevuskoolituse osalejate jaoks ära, seega saad abi ja tuge ka peale koolitust (konsultatsiooni väärtus tavapäraselt 20 eur/h + km)

 • Personaalse sooduskupongi (-50%) järgmisele koolitusele, millel soovite osaleda (kehtib RA Koolitused OÜ pakutavatele koolitustele)

Spetsialistid ja praktikud, kes seda koolitust läbi viivad

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Loe lähemalt meie lektoritest

Koolitusel osalemise hind

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS!

Koolituse hind kõigile ”TÖÖTA ja ÕPI” ning TÖÖTUKASSA klientidele kuni koolituse toimumiseni 950 €/osaleja. Hind sisaldab kohvipause, sooja lõunasööki, lamineeritud esmaabiplakatit ja sooduskupongi (-50%).

Loe lähemalt “ÕPI ja TÖÖTA” programmist

SOODUSHIND

950/osaleja

TAVAHIND

1100/osaleja

LISASOODUSTUS -7% kehtib KAHELE ja enamale samast ettevõttest või asutusest osalejale ning lisandub kõigile teistele soodustustele lisaks!

REGISTREERU SIIN 🢃

 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ning e-posti aadress, millele edastame arve
 • Lisa siia näiteks meie sooduskood või teiste osalejate andmed, keda samuti samale koolitusele registreerida soovid
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Koolituse sisu ja teemad

Viimane koolituspäev (IX koolituspäev) on ette nähtud kursusest kokkuvõtete tegemiseks, tagasisidestamiseks ja
eksami sooritamiseks ning koolituspäeva sisu ei ole allolevas nimekirjas lahti kirjutatud.

I KOOLITUSPÄEV:

 • Sissejuhatus kursusesse

 • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded

 • Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik

 • Töötervishoiu- ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil

 • Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded

 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine (1) – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine

II KOOLITUSPÄEV:

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine

 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine (2) – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine

III KOOLITUSPÄEV:

 • Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus

 • Füüsikalised ohutegurid – töökoha valgustuse nõuded

 • Sissejuhatus füüsikalistesse ohuteguritesse – kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas

 • Füüsikalised ohutegurid – ohumärguannete ja isikukaitsevahendite üldnõuded ja nõuded töökohale

IV KOOLITUSPÄEV:

 • Füüsikalised ohutegurid – müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused

 • Füüsikalised ohutegurid – sisekliima

 • Nõuded töövahenditele, töövahenditega seotud õnnetusohud

 • Muud õnnetusohud (tuleohutus, elektriohutus ja plahvatusoht)

 • Kukkumise-, libisemise- ja komistamise oht töökeskkonnas

 • Välitöö ohutu korraldamine

V KOOLITUSPÄEV:

 • Sissejuhatus keemilistesse ohuteguritesse – nõuded, kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas

 • Mutageensed ja kantserogeensed kemikaalid töökeskkonnas

 • Keemilised ohutegurid riskianalüüsis

VI KOOLITUSPÄEV:

 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest (trahvid ja kohtupraktika)

 • Ohuolukorrad, tööõnnetused, tööga seotud haigused ja kutsehaigused (menetlemine, nõuded ja parimad praktikad)

 • Tööõnnetuste ja ohuolukordade dokumenteerimine ja süsteemi loomine

VII KOOLITUSPÄEV:

 • Füsioloogilised ohutegurid – füüsilise töö koormus, sundasendid ja sundliigutused, töökoha ergonoomia

 • Füsioloogilised ohutegurid – öötöö, raskuste käsitsi teisaldamine ja nõuded kuvariga töötamisele

 • Sissejuhatus bioloogilistesse ohuteguritesse, ohutegurite kategooriad

 • Bioloogiliste ohutegurite kaardistamine ja kajastamine riskianalüüsis

VIII KOOLITUSPÄEV:

 • Sissejuhatus psühhosotsiaalsetesse ohuteguritesse

 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes – kuidas väärtused juhivad meie käitumist?

 • Pühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja riskianalüüsis kajastamine

 • Sisekontroll ja tegevuskava terviseriskide vähendamiseks ja ennetamiseks

Koolituse toimumisalane informatsioon

 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn (Peterburi Ärikvartali büroohoone, suure Siemensi logoga hoone katusel). Meie koolitusruum asub 5. korrusel esimene uks lifti kõrval paremal pool (ruum 515) Rahvatervise Akadeemia koolituskeskuses. Tavapäraselt on uksel ka juhatav silt koolituse nimetusega

 • Parkimine on TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval. Maja kõrvale liikuge palun vasakult poolt, keelumärgi alt läbi.
  TÄHELEPANU! Hoone taga, maja alla viivasse siseparklasse, mis on tõkkepuuga eraldatud, on keelatud siseneda. Siseparklasse on lubatud parkida ainult selleks loa saanud Peterburi Ärikvartali ettevõtete töötajatel!

 • “Väike-Paala” trammipeatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidab tramm nr  2.
  Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse “Ülemiste jaam” ning sealt on koolitushooneni mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussipeatus asub samuti koolitushoone kõrval, kuid  kesklinna poolt tulles peate koolitushooneni jõudmiseks ületama ka Peterburi tee. “Väike-Paala” bussipeatusesse sõidavad bussid nr. 55, 54 ja 12.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 9.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel või meeldetuletuskirjas). Tavapäraselt on koolituspäev jagatud neljaks loengublokiks, mille vahel toimuvad kohvipausid

  • Osalejate saabumine ning hommikukohv- ja tee: 8.30-9.00
  • I loeng: 9.00-10.30
  • Kohvipaus: 10.30-10.45
  • II loeng: 10.45-12.15
  • Lõuna: 12.15-12.45
  • III loeng: 12.45-14.15
  • Kohvipaus: 14.15-14.30
  • IV loeng: 14.30-16.00
 • Tavaliselt on tööohutusalasel koolitusele registreerujal võimalik registreerumisvormil valida kas paberkandjal koolitusmaterjalide väljatrüki või elektrooniliselt edastatud koolitusmaterjalide vahel.
  Paberkandjal koolitusmaterjalid ootavad osalejaid koos kirjutusvahendiga koolitusel koha peal ja elektroonilisel kujul koolitusmaterjalid saab alla laadida osalejatele edastatud Google Drive keskkonna lingilt, mis olenevalt koolitusest saadetakse kas meeldetuletuskirjaga vahetult enne koolituse toimumist või koheselt registreerumisel. Elektrooniliste koolitusmaterjalide alla laadimise link jääb osalejatele avatuks kuni koolituse lõpuni.