Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus – kõik millega pead silmitsi seisma, kui asud tööle töökeskkonnaspetsialistina.

Eelkõige saad sellel koolitusel teada kuidas kaardistada ja hinnata ohutegureid sinu töökeskkonnas, kellega ja kuidas teha koostööd mõõtmiste osas ning kuidas koostada kogutud info põhjal oma töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks hulgaliselt teadmisi ja oskusi kõigi muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete täitmiseks.

Koolitusel õpid…

 • kaardistama ja hindama oma töökeskkonna ohutegureid

 • koostama oma töökeskonna riskianalüüsi

 • juhendama oma ettevõtte töötajaid

 • valima õigeid isikukaitsevahendeid ja pidama nende üle arvestust

 • töötajate tervisekontrolliga seonduva dokumentatsiooni korrektset koostamist

 • koostama ja haldama tööohutusalaseid dokumente

 • … ja palju muud huvitavat ja vajalikku

Koolituse tulemusena saad…

 • Oma töökeskkonna riskianalüüsi algse versiooni, mida lisaks koolituse käigus kogutud infole, saad edasi täiendada

 • Hulgaliselt näidismaterjale, sealhulgas ka ohutusjuhendite, riskianalüüsi vormistuse, tegevuskava, isikukaitsevahendite arvestuse, juhendamise ja väljaõppe registreerimise erinevad näidised

 • Terve aasta kehtiv tasuta kirjaliku konsultatsiooni aeg: saad meie poole pöörduda aasta jooksul mitu tahes korda oma riskianalüüsi täiendamise ja parendamise küsimustega.

  Meie ei kao oma pädevuskoolituse osalejate jaoks ära, seega saad abi ja tuge ka peale koolitust (konsultatsiooni väärtus tavapäraselt 20 eur/h + km)

 • Personaalse sooduskupongi (-50%) järgmisele koolitusele, millel soovite osaleda (kehtib RA Koolitused OÜ pakutavatele koolitustele)

Koolitusel osalemise hind

EARLY BIRD! Registreerudes enne 1. märtsi 2020 (kogupakett)

950+ käibemaks

Registreerudes enne 1. aprilli 2020 (kogupakett)

1100+ käibemaks

Registreerudes ainult ühele koolituspäevale

155+ käibemaks

Kursuse teemad koolituspäevade kaupa

1. KOOLITUSPÄEV

 • Sissejuhatus kursusesse. Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded; Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik (4 akadeemilist tundi)
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalase töö korraldus riigi ja ettevõtte tasandil. Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded (4 akadeemilist tundi)

2. KOOLITUSPÄEV

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe (4 akadeemilist tundi)
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine (4 akadeemilist tundi)

3. KOOLITUSPÄEV

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine (4 akadeemilist tundi)
 • Ohumärguanded töökeskkonnas (2 akadeemilist tundi)
 • Isikukaitsevahendite valiku ja kasutamise nõuded (2 akadeemilist tundi)

4. KOOLITUSPÄEV

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas – füüsilise töö koormus, raskuste käsitsi teisaldamine, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused (4 akadeemilist tundi)
 • RISKIANALÜÜS KOOSTAMINE: füüsikaliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas – müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused (4 akadeemilist tundi)

5. KOOLITUSPÄEV

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas (8 akadeemilist tundi)

6. KOOLITUSPÄEV

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: füüsikalised ohutegurid – nõuded töökoha valgustatusele, ohutegurite kaardistamine (4 akadeemilist tundi)
 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: füüsikalised ohutegurid – nõuded sisekliima parameetritele, ohutegurite kaardistamine (4 akadeemilist tundi)

7. KOOLITUSPÄEV

 • RISKIANALÜÜSI KOOSTAMINE: Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine (6 akadeemilist tundi)
 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes. Kuidas väärtused juhivad meie käitumist? (2 akadeemilist tundi)

8. KOOLITUSPÄEV

 • Esmaabi korraldus ettevõttes (2 akadeemilist tundi)
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest (2 akadeemilist tundi)
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest (4 akadeemilist tundi)

9. KOOLITUSPÄEV

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine (4 akadeemilist tundi)
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus (2 akadeemilist tundi)
 • Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll (2 akadeemilist tundi)

Registreerumine on avatud kuni 2. aprillini 2020 või kuni kohti jätkub!

Registreeru siin!

Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Koolitusmaterjal edastatakse osalejale e-posti teel, sest see sisaldab palju näidiseid, mida on mugav kasutada just elektroonilisel kujul.
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte või eraisiku nimi ja aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond)
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

Koolitajad sellel kursusel 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

 • Priit Lattik, töörõivastuse ja isikukaitsevahendite spetsialist

 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Loe lähemalt meie lektoritest