Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus – kõik millega pead silmitsi seisma, kui asud tööle töökeskkonnaspetsialistina.

Eelkõige saad sellel koolitusel teada kuidas kaardistada ja hinnata ohutegureid sinu töökeskkonnas, kellega ja kuidas teha koostööd mõõtmiste osas ning kuidas koostada kogutud info põhjal oma töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks hulgaliselt teadmisi ja oskusi kõigi muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete täitmiseks.

Koolitusel õpid…

 • kaardistama ja hindama oma töökeskkonna ohutegureid

 • koostama oma töökeskonna riskianalüüsi

 • juhendama oma ettevõtte töötajaid

 • valima õigeid isikukaitsevahendeid ja pidama nende üle arvestust

 • töötajate tervisekontrolliga seonduva dokumentatsiooni korrektset koostamist

 • koostama ja haldama tööohutusalaseid dokumente

 • … ja palju muud huvitavat ja vajalikku

Koolituse tulemusena saad…

 • Oma töökeskkonna riskianalüüsi algse versiooni, mida lisaks koolituse käigus kogutud infole, saad edasi täiendada

 • Hulgaliselt näidismaterjale, sealhulgas ka ohutusjuhendite, riskianalüüsi vormistuse, tegevuskava, isikukaitsevahendite arvestuse, juhendamise ja väljaõppe registreerimise erinevad näidised

 • Terve aasta kehtiv tasuta kirjaliku konsultatsiooni aeg: saad meie poole pöörduda aasta jooksul mitu tahes korda oma riskianalüüsi täiendamise ja parendamise küsimustega.

  Meie ei kao oma pädevuskoolituse osalejate jaoks ära, seega saad abi ja tuge ka peale koolitust (konsultatsiooni väärtus tavapäraselt 20 eur/h + km)

 • Personaalse sooduskupongi (-50%) järgmisele koolitusele, millel soovite osaleda (kehtib RA Koolitused OÜ pakutavatele koolitustele)

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse juhistele ja korraldustele pääseb kontaktõppekoolitustele vaid osaleja nakkusohutust tõendava dokumendi alusel. Selleks võib olla näiteks vaktsineerimistõend, COVID-19 läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-testi tulemus (testi tulemus ei tohiks olla vanem kui 72 tundi). 


Kontrollime tõendeid enne koolitust koha peal ja sellega soovime aidata kaasa viiruse leviku piiramisele. Tahame, et kõik meie kliendid tunneksid end 100% turvaliselt meie koolitustest osa võttes!

Koolitusel osalemise hind

KOOLITUSE HIND KÕIGILE ''TÖÖTA ja ÕPI'' NING TÖÖTUKASSA KLIENTIDELE

950 + käibemaks

EARLY BIRD SOODUSHIND! Registreerudes enne 1. märtsi 2022

950 + käibemaks

Registreerudes ajavahemikus 2. märts kuni 4. aprill 2022

1100 + käibemaks

Registreerudes ainult ühele oma valitud koolituspäevale

155 + käibemaks

I KOOLITUSPÄEV

 • Sissejuhatus kursusesse

 • Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded

 • Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik

 • Töötervishoiu- ja tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil

 • Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded

 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine (1) – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine

II KOOLITUSPÄEV

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine

 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine (2) – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine

III KOOLITUSPÄEV

 • Esmaabi ja tervisekontrolli korraldus

 • Füüsikalised ohutegurid – töökoha valgustuse nõuded

 • Sissejuhatus füüsikalistesse ohuteguritesse – kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas

 • Füüsikalised ohutegurid – ohumärguannete ja isikukaitsevahendite üldnõuded ja nõuded töökohale

IV KOOLITUSPÄEV

 • Füüsikalised ohutegurid – müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused

 • Füüsikalised ohutegurid – sisekliima

 • Nõuded töövahenditele, töövahenditega seotud õnnetusohud

 • Muud õnnetusohud (tuleohutus, elektriohutus ja plahvatusoht)

 • Kukkumise-, libisemise- ja komistamise oht töökeskkonnas

 • Välitöö ohutu korraldamine

V KOOLITUSPÄEV

 • Sissejuhatus keemilistesse ohuteguritesse – nõuded, kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas

 • Mutageensed ja kantserogeensed kemikaalid töökeskkonnas

 • Keemilised ohutegurid riskianalüüsis

VI KOOLITUSPÄEV

 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest (trahvid ja kohtupraktika)

 • Ohuolukorrad, tööõnnetused, tööga seotud haigused ja kutsehaigused (menetlemine, nõuded ja parimad praktikad)

 • Tööõnnetuste ja ohuolukordade dokumenteerimine ja süsteemi loomine

VII KOOLITUSPÄEV

 • Füsioloogilised ohutegurid – füüsilise töö koormus, sundasendid ja sundliigutused, töökoha ergonoomia

 • Füsioloogilised ohutegurid – öötöö, raskuste käsitsi teisaldamine ja nõuded kuvariga töötamisele

 • Sissejuhatus bioloogilistesse ohuteguritesse, ohutegurite kategooriad

 • Bioloogiliste ohutegurite kaardistamine ja kajastamine riskianalüüsis

VIII KOOLITUSPÄEV

 • Sissejuhatus psühhosotsiaalsetesse ohuteguritesse

 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes – kuidas väärtused juhivad meie käitumist?

 • Pühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja riskianalüüsis kajastamine

 • Sisekontroll ja tegevuskava terviseriskide vähendamiseks ja ennetamiseks

IX KOOLITUSPÄEV

 • Tagasiside osalejate kursusetööle

 • Töökeskkonna riskianalüüs – kokkuvõte

 • Kursuse eksam

 • Kursuse kokkuvõte ja osalejate tagasiside koolitusele

Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Koolitusmaterjal edastatakse osalejale e-posti teel, sest see sisaldab palju näidiseid, mida on mugav kasutada just elektroonilisel kujul.
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ja e-posti aadress, millele edastame arve
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia
 • Koolitus toimub Väike-Paala 1, Tallinn. Meie koolitusruum asub 5. korrusel – esimene uks lifti kõrval paremal pool

 • Parkimine on meie klientidele TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

 • Väike-Paala peatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse Ülemiste jaam ning sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Nii bussi- kui ka trammipeatused asuvad kohe koolitusmaja kõrval.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 09.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel).

Koolitajad sellel kursusel 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ

 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

Loe lähemalt meie lektoritest