Õpetame sulle kõike millega pead silmitsi seisma, kui asud tööle töökeskkonnaspetsialistina.

Eelkõige annab töökeskkonnaspetsialisti väljaõpe teadmised kuidas kaardistada ja hinnata ohutegureid töökeskkonnas, kellega ja kuidas teha koostööd mõõtmiste osas ning kuidas koostada kogutud info põhjal töökeskkonna riskianalüüsi. Lisaks ka hulgaliselt teadmisi ja oskusi kõigi muude töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete täitmiseks.

Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppel õpid…

 • kaardistama ja hindama oma töökeskkonna ohutegureid

 • koostama oma töökeskkonna riskianalüüsi

 • juhendama oma ettevõtte töötajaid

 • valima õigeid isikukaitsevahendeid ja pidama nende üle arvestust

 • töötajate tervisekontrolliga seonduva dokumentatsiooni korrektset koostamist

 • koostama ja haldama tööohutusalaseid dokumente, sealhulgas ka tõendusdokumente

 • … ja palju muud huvitavat ja vajalikku

Töökeskkonnaspetsialisti väljaõppelt saad…

 • Hulgaliselt näidismaterjale, sealhulgas ka ohutusjuhendite, riskianalüüsi vormistuse, tegevuskava, isikukaitsevahendite arvestuse, juhendamise ja väljaõppe registreerimise erinevad näidised

 • Terve aasta kehtiv tasuta kirjaliku konsultatsiooni aeg: saad meie poole pöörduda aasta jooksul mitu tahes korda oma riskianalüüsi täiendamise ja parendamise küsimustega.

  Meie ei kao oma värskete töökeskkonnaspetsialistide jaoks ära, seega saad abi ja tuge ka peale koolitust (kirjaliku konsultatsiooni väärtus tavapäraselt 20 eur/h + km)

 • Personaalse sooduskupongi (-50%) järgmisele koolitusele, millel soovite osaleda (kehtib RA Koolitused OÜ pakutavatele koolitustele, ei kehti esmaabiandja ega ka väljaspool Tallinnat toimvatele koolitustele. Ei kehti teistele soodustustele lisaks!)

KRISTA SILBAUM
Koolituse läbiviija ja lektor

Krista on  tööohutusteemade lektorina üles astunud erinevatel tööohutusalastel koolitustel  Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Kaasik Koolitused OÜ-s ja RA Koolitused OÜ-s ja lugematutel ettevõttesisetel ohutuskoolitustel.

Koolitusel osalemise hind

HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS!

SOODUSHIND

650/osaleja

TAVAHIND

790/osaleja

LISASOODUSTUS -7% kehtib KAHELE ja enamale samast ettevõttest või asutusest osalejale ning lisandub kõigile teistele soodustustele lisaks!

REGISTREERU SIIN 🢃

 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et oskaksite koolitusele õigeks ajaks ja õigesse kohta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ning e-posti aadress, millele edastame arve
 • Lisa siia näiteks meie sooduskood või teiste osalejate andmed, keda samuti samale koolitusele registreerida soovid
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Koolituse sisu ja teemad

Viimase koolituspäeva viimane loeng on ette nähtud kursusest kokkuvõtete tegemiseks, tagasisidestamiseks ja
eksami sooritamiseks ning loengu sisu ei ole allolevas nimekirjas lahti kirjutatud.

I KOOLITUSPÄEV:

 • Sissejuhatus kursusesse

 • Eesti töötervishoiu ja tööohutuse korralduse õiguslik raamistik

 • Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest ja selle rakendusaktidest tulenevad nõuded

 • Töökeskkonnaalased vastutused ja rollid ettevõttes/asutuses ning vastutuse delegeerimine

 • Töökeskkonnaspetsialisti tööülesanded ja roll töökeskkonnas

 • Nõuanded kuidas end kehtestada töökeskkonnaspetsialistina

II KOOLITUSPÄEV:

 • Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja haldamine, sh tööõnnetuste ja ohuolukordade dokumenteerimine ja süsteemi loomine

 • Töötajate juhendamine ja väljaõpe – dokumenteerimine ja süsteemi loomine

 • Esmaabi ja tervisekontrolli korraldamine – dokumenteerimine ja süsteemi loomine

III KOOLITUSPÄEV:

 • Ohuolukorrad, tööõnnetused, tööga seotud haigused ja kutsehaigused (menetlemine, nõuded ja parimad praktikad)

 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest (trahvid ja kohtupraktika)

 • Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine – sissejuhatus, ettevalmistus ja metoodika valimine

 • Sissejuhatus füüsikalistesse ohuteguritesse – kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas

 • Füüsikalised ohutegurid – ohumärguannete ja isikukaitsevahendite üldnõuded ja nõuded töökohale

 • Füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid: nõuded töövahenditele, töövahenditega seotud õnnetusohud, muud õnnetusohud (tuleohutus, elektriohutus ja plahvatusoht). Kukkumise-, libisemise- ja komistamise oht töökeskkonnas ning välitöö ohutu korraldamine

IV KOOLITUSPÄEV:

 • Füüsikalised ohutegurid – töökoha valgustuse nõuded, müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused  ja sisekliima

 • Sissejuhatus füsioloogilistesse ohuteguritesse – kuidas kaardistada töökeskkonnas

 • Füsioloogilised ohutegurid – füüsilise töö koormus, sundasendid ja sundliigutused, töökoha ergonoomia

 • Füsioloogilised ohutegurid – kaugtöökoht: kaardistamine ja tööandja ning töötaja kohustused ja õigused, öötöö, raskuste käsitsi teisaldamine ja nõuded kuvariga töötamisele

V KOOLITUSPÄEV:

 • Sissejuhatus psühhosotsiaalsetesse ohuteguritesse

 • Pühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja riskianalüüsis kajastamine

 • Sissejuhatus keemilistesse ohuteguritesse – nõuded, kuidas kaardistada ja mõõta töökeskkonnas

 • Keemilised ohutegurid riskianalüüsis

 • Mutageensed ja kantserogeensed kemikaalid töökeskkonnas

VI KOOLITUSPÄEV:

 • Sissejuhatus bioloogilistesse ohuteguritesse, ohutegurite kategooriad

 • Bioloogiliste ohutegurite kaardistamine ja kajastamine riskianalüüsis

 • Sisekontroll ja tegevuskava terviseriskide vähendamiseks ja ennetamiseks

Koolituse toimumisalane informatsioon

 • Koolitused toimuvad Väike-Paala 1, Tallinn (Peterburi Ärikvartali büroohoone). Meie koolitusruum asub 2. korrusel esimene uks lifti kõrval vasakul pool (ruum 201) Rahvatervise Akadeemia koolituskeskuses. Tavapäraselt on uksel ka juhatav silt koolituse nimetusega

 • Parkimine on TASUTA maja ees või vasakul maja kõrval. Maja kõrvale liikuge palun vasakult poolt, keelumärgi alt läbi.
  TÄHELEPANU! Hoone taga, maja alla viivasse siseparklasse, mis on tõkkepuuga eraldatud, on keelatud siseneda. Siseparklasse on lubatud parkida ainult selleks loa saanud Peterburi Ärikvartali ettevõtete töötajatel!

 • “Väike-Paala” trammipeatusse, mis asub kohe koolitushoone kõrval, sõidab tramm nr  2.
  Trammiga nr. 4 on võimalik sõita peatusesse “Ülemiste jaam” ning sealt on koolitushooneni mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussipeatus asub samuti koolitushoone kõrval, kuid  kesklinna poolt tulles peate koolitushooneni jõudmiseks ületama ka Peterburi tee. “Väike-Paala” bussipeatusesse sõidavad bussid nr. 55, 54 ja 12.

 • Koolituspäev algab tavaliselt kell 9.00 ning lõppeb kell 16.00 (kui ei ole teisiti märgitud Teie registreerumiskinnitusel või meeldetuletuskirjas). Tavapäraselt on koolituspäev jagatud neljaks loengublokiks, mille vahel toimuvad kohvipausid

  • Osalejate saabumine ning hommikukohv- ja tee: 8.30-9.00
  • I loeng: 9.00-10.30
  • Kohvipaus: 10.30-10.45
  • II loeng: 10.45-12.15
  • Lõuna: 12.15-12.45
  • III loeng: 12.45-14.15
  • Kohvipaus: 14.15-14.30
  • IV loeng: 14.30-16.00
 • Tavaliselt on tööohutusalasel koolitusele registreerujal võimalik registreerumisvormil valida kas paberkandjal koolitusmaterjalide väljatrüki või elektrooniliselt edastatud koolitusmaterjalide vahel.
  Paberkandjal koolitusmaterjalid ootavad osalejaid koos kirjutusvahendiga koolitusel koha peal ja elektroonilisel kujul koolitusmaterjalid saab alla laadida osalejatele edastatud Google Drive keskkonna lingilt, mis olenevalt koolitusest saadetakse kas meeldetuletuskirjaga vahetult enne koolituse toimumist või koheselt registreerumisel. Elektrooniliste koolitusmaterjalide alla laadimise link jääb osalejatele avatuks kuni koolituse lõpuni.