Tööohutusalne dokumentatsioon korda – kuidas seda teha? Ohutusjuhendite koostamise koolitus annab selleks vajaminevad teadmised ja oskused

Tavapäraselt ei võimalda töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnise väljaõppekoolituse piiratud maht osalejatega piisavalt ja neile vajalikul määral praktiliselt harjutada tööohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mida osalejad oma igapäevatöös peale koolituse läbimist vajavad. Koolituse eesmärgiks ongi abistada tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel. Muuhulgas tutvustatakse seadusandlusest tulenevaid nõudeid töökeskkonna ja tööohutusalase dokumentatsiooni vormistamisele.

Koolitusel õpitakse…

 • Millised on vorminõuded ja tähtajad –

  • Töökeskkonna struktuurid (töökeskkonnaspetsialisti määramine, töökeskkonnavolinike valimised)
  • Töökeskkonnanõukogu liikmete määramine
  • Esmaabiandjate määramine
  • Tööinspektsiooni teavitamine
 • Tööõnnetuse uurimisega seonduv dokumentatsioon

 • Tervisekontrolliga seonduvad dokumendid

 • Sisekontrolli korraldus (protseduuri/juhendi näidised) –

  • Sisekontrolli plaan
  • Terviseriskide vähendamise ja ennetamise tegevuskava
 • Riskianalüüsiga seotud dokumendid, näited vormistamisest

 • Tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe, ohutusjuhendid ja koolituste registreerimine

 • Isikukaitsevahendite väljastamine

 • Osalejad saavad koolituselt hulgaliselt näidiseid vormidest ja ohutusjuhenditest

KRISTA SILBAUM
Koolituse läbiviija ja lektor

Tegev tööohutusteemade lektorina tööohutusalastel koolitustel  Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Kaasik Koolitused OÜ-s ja RA Koolitused OÜ-s.

TELLI SISE-
KOOLITUS SIIN 🢃

 • Sellele e-posti aadressile edastame hinnapakkumise ja vastuse sinu kirjale
 • Püüame koolitajaga leida võimaluse korraldada koolitus just eelistatud toimumisajal või ajavahemikus
 • Kui sa ei leia sobivat koolitust või teemat, siis vali variant "Muu..." ja lisa täpsustused Lisainfo väljale
 • Lisa siia näiteks osalejate arv või koolitusteema, mida meie valikust ei leidnud
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.