Uus Hiinas läbi viidud uuring uuris võltsteemantite tootmise ja silikoosi tekkimise riski vahelist seost

Uuring, mis autorite kohaselt on esimene, mis uurib silikoosi riski võltsteemantite tootmises, analüüsis Hiina töötervishoiu ja tööohutusalase teabesüsteemi Lõuna Hiina Guangdongi provintsi võltsteemantite tehases esinenud silikoosijuhtumite andmeid vahemikus 2006-2012 ja mõõtis kvartsi hulka tolmu lähteproovis ja staatilise ning sisse hingatava tolmu proovides.

Uuring leidis, et nii kogu kui ka sisse hingatava õhu ränioksiidi tolmu tase tehases oli kõrgem kui Hiinas lubatud on. Vahemikus 2006-2012 teavitati umbes 98 silikoosijuhtumist (tehases töötas sel ajal umbes 2000-2500 töötajat) ja keskmine ränidioksiidi tolmuga kokkupuute aeg oli 9,2 aastat. Puurimise ja poleerimisega tegelevad töötajad moodustasid 98% juhtumitest. Peale seda, kui aastal 2005 võttis ettevõte kasutusse tolmutaseme kontrolli meetmed (sealhulgas ventilatsioon ja isikukaitsevahendid) ei teavitatud enam ühestki silikoosijuhtumist, mis oleks tekkinud peale aastat 2005.

Võltsteemantid on tehislikud võltsvääriskivid, mille peamine toormaterjal on kvartsliiv. Materjale segatakse kokku, sulatatakse, pannakse vormidesse ning seejärel puuritakse ja poleeritakse, puhastatakse, kuivatatakse ja värvitakse.

Uuringu kohaselt on silikoos üks varasemaid diagnoositud ja kirjeldatud kutsehaigusi, mida märgati esmakordselt aastal 1690 kaevurite puhul

Väga mitmetes tööstuslikes tegevusvaldkondades esineb kokkupuudet sissehingatatava ränioksiidi tolmuga. Teadlased ütlevad, et silikoos üle 10 000 juhtumiga aastas, on Hiinas tõsine tervisehoiuprobleem.

Silikoos on üks pneumokonioosi ehk kroonilise kopsukahjustuse raskemaid vorme. Silikoosi põhjustab ränidioksiiditolm (SiO2), mis sisse hingamise teel kopsudesse jõuab ning sinna kogunema hakkab. Enamasti on see kutsehaigus, mis esineb tihti inimestel, kes töötavad ebatervislikus keskkonnas (näiteks kaevurid). Tolmukübemeid satub kopsudesse ka tiheda asustusega linnade ja tööstuspiirkondade välisõhus viibides ning samuti elamutes ja maanteedel, kuid pneumokonioosi tekkeks on nende hulk siiski ebapiisav ning kõik tolmuliigid ei ole samamoodi ohtlikud.

Peamiselt oleneb tõve saamine neljast asjaolust:

 1. tolmu liigist;
 2. tolmu hulgast õhus;
 3. tolmuses keskkonnas viibimise ajast;
 4. organismi tundlikkusest tolmu suhtes[1]

Vastavalt Tartu Ülikooli Kopsukliiniku õppematerjalile[2] on Eestis peamised silikoosiga seotud töövaldkonnad ja ametid:

 • Kvartsi sisaldavate mineraalide ja vastavaid ühendeid aherainena omavate maakide ja maavarade kaevandused
 • Kvartsi, graniidi jms jahvatamine (killustik)
 • Töö kivimurdudes ja kivide töötlemisel (graniit)
 • Metallivalu (kvartsliiva kasutatakse vormide valmistamisel)
 • Lõhkamistööd
 • Keraamika- ja pottsepatööd
 • Ehitus- ja remonditööd (liivaprits, lihvimine jne)
 • Boilerite jms puhastamine
 • Klaasitööstus

Loe lisaks:

Osa sellest postitusest on refereeritud ajakirjast The RoSPA OS&H Journal October 2019 (lk 2-3)