KÜSIMUS: ”Vaatasin, et teil on esmaabikoolitus koolituskalendris, mis sobib nii autojuhiloa taotlejale, lapsehoidjale, relvaloa taotlejale kui ka töökoha esmaabiandjale. Mul on juba pikka aega olemas autojuhiluba ja läbitud ka autokooli esmaabikoolitus, kas tööandja võib mind määrata esmaabiandjaks ja ma ei pea enam minema uuesti esmaabikoolitusele?”

Lihtne küsimus ja võiks arvata, et ka lihtne vastus, aga päris nii see pole

Vastus oleks esialgse küsimuse alusel – tööandja võibolla peab teid uuesti esmaabikoolitusele saatma aga võibolla ka mitte. Et vastata küsimusele ”Kas autokooli esmaabikoolitus on piisav, et olla töökoha esmaabiandja” ammendavalt, oleks vaja teada 3 asja:

  1. mis tegevusalal töötate/ametit peate, sest TTOS § 132 Esmaabi lg 2 kohaselt ei pea määratud esmaabiandja uuesti esmaabikoolitusele minema, kui esmaabiandja igapäevane töö eeldab erakorralise meditsiini, anestesioloogia, intensiivravi või kiirabi teenuse osutamist.
  2. millal eelmine (autokooli esmaabiandja) koolitus läbiti, sest  Tervise- ja Tööministri määruse nr 50  (töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses § 3 lg 4) kohaselt ei tohi koolitusest olla rohkem aega möödas kui 3 aastat, st esmaabiandja tunnistuse kehtivusaeg on 3 aastat.
  3. millise õppekava alusel autokoolis esmaabikoolituse läbisite, sest töökoha esmaabiandja ja mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse õppekavadele on kehtestatud kohustuslikud riiklikud, aga erinevad, nõuded.

Oleme teile välja toonud töökoha esmaabiandja väljaõppekoolituse miinimumõppekava teemad ja autokooli esmaabiandja väljaõppekoolituse miinimumõppekava teemad. Teemad, mis kahel õppekaval kattuvad on märgitud tabelis ""

Seega, kui olete meditsiinitöötaja, kes tegeleb iga päev elustamisega, pole üldse vaja esmaabikoolitust - olete piisavalt kvalifitseeritud ka seadusandluse kontekstis. Kui mitte, siis vaadake üle oma koolitustunnistus ja võrrelge autokooli esmaabikoolituse õppekava ning töökoha esmaabikoolituse õppekava -  millise õppekavaga kursuse läbisite ja millal, siis saate ka otsustada, kas vajate koolitusel uuesti osalemist või mitte. Kui vajate, oleme teie käsutuses - meie koolituskalenderi leiate SIIT.