Nii mõnigi kord on juhtunud, et teen hommikul postkasti lahti ja täiesti ootamatult, küsimata ja soovimata ootab ees pöördumine seni veel tundmatult saatjalt, kaasas kiri Tööinspektsioonilt pealkirjaga “Järelevalvemenetluse alustamise teade”.  Lisaks ka saatja abipalve, sest „Tööinspektsioon tahab tulla juba järgmisel nädalal aga meil pole midagi!“. Rahu, ainult rahu, paanikaks ei ole põhjust, kindlasti on teil midagi. Aga mida siis vaja on? Mis üldse juhtuma hakkab?

Sõltuvalt liigist teostatakse Tööinspektsiooni poolt kas sihtkontrolli või üldkontrolli

Sihtkontrollist tavaliselt konkreetsele tööandjale ette ei teatata, seega, kui kirjas on ettepanek visiidi toimumisajaks, siis suure tõenäosusega teostatakse teie ettevõttes üldkontrolli ja te sattusite Tööinspektsiooni valimisse oma tegevusala, töötajate arvu ja veel mõningate kriteeriumite alusel arvutatud tööandjatele omistatavate riskihinnete kaudu. Kuigi, olenemata põhjusest, miks teid kontrollitakse, on hoopis oluline, milleks peaks valmis olema. Järelevalve alustamise teatises on ka see tegelikult reeglina välja toodud ja annangi siinkohal kiire ülevaate, millistele küsimustele hakkame koos vastama, enne kui saame teha plaani, kas ja mida on üldse vaja teha enne Tööinspektori visiiti.

Töökeskkonna riskianalüüs ja kirjalik tegevuskava terviseriskide vähendamiseks

Kas ettevõttes on kunagi tegeletud ohutegurite kaardistamisega ametikohtadel/tööprotsessides? Kas töötajatele on läbi viidud küsitlusi? Kas nende küsitluste tulemused on kättesaadavad? Kas on olemas/koostatud kirjalik riskianalüüsi dokument? Kas riskianalüüsi alusel on koostatud esmane terviseriskide vähendamise tegevuskava?

Jah? Väga hea, vaatame üle, kas see on asja- ja ajakohane ning kui vaja, teeme vajalikud korrektuurid arvestades tegelikku töökeskkonda ja -protsesse.

Ei? No aga siis tuleb kiiresti tööle hakata- alustades töötajate küsitluste/ankeetide koostamisest ja väljastamisest ning töökohtade külastuste kokkuleppimisest.

Graafik: Töökeskkond 2020. lk 21, Tööinspektsioon

Dokumendid töökeskkonnaspetsialisti määramisest

Kas keegi olemasolevatest töötajatest on määratud töökeskkonnaspetsialistiks (iga tööandja peab olema määranud töökeskkonnaspetsialisti ja sellest isikust teavitanud Tööinspektsiooni)?

Jah? Väga hea, kontrollime üle, kas määratud isikul on vajalikud oskused ja teadmised ja kui on, siis millega seda tõendada.

Ei? No aga siis tuleks määramine ära teha – võib teha töölepingu lisa või ametijuhendi, võib koostada käskkirja või korralduse sõltuvalt, kuidas teie ettevõttes asjaajamine korraldatud on. Tööinspektsiooni saab teavitada mitmel moel – läbi e-Tööinspektsiooni või e-kirja teel või tigupostiga, valik on teie. Võibolla otsustab tööandja ise ennast määrata töökeskkonnaspetsialistiks? Või hoopis osta töökeskkonnaspetsialisti teenust sisse? Ka see on võimalik.

Töötajate tervisekontrolli dokumendid

Kas ettevõttel on sõlmitud koostööleping mõne töötervishoiuteenuse osutajaga?

Jah? Väga hea, sellega on siis korras. Kas töötajad on tervisekontrollis juba käinud? Väga hea! Kas tervisekontrolli otsused on olemas ja kättesaadavad? Kui jah, siis on jällegi hästi!

Ei? Siis tuleks kiiremas korras võtta teenuseosutajatelt pakkumised ja leppida kokku tervisekontrollide sisus erinevatel ametikohtadel.

Töötajate tööohutusalase juhendamise ja väljaõppe korraldamine ja registreerimine

Kas kõikidele töötajatele olenemata ametikohast on läbi viidud juhendamine ja väljaõpe töökohal? Millega seda saaks tõendada? Kas on näiteks kasutusel koolituse registreerimise kaardid või päevikud või registreerimislehed? Võtame koos ette töötajate nimekirja ja kontrollime näpuga järge ajades, millal inimene asus tööle ja millal toimusid juhendamised ning väljaõpped ja kas see kõik on piisavalt tõendatav.

Isikukaitsevahendite (kaitseprillid, jalatsid, kindad jms) arvestus

Kas üldse kellelegi väljastatakse mingisuguseid isikukaitsevahendeid (kaitsekindad, -prillid,- rõivad, -jalatsid, näokaitsed, kiivrid, kuulmiskaitsed, põlvekaitsed, põlled jne)? Kui jah, on vaja luua selline arvestussüsteem (dokumentatsioon), kust selguks, kellele on millal väljastatud mida ja kui pikaks ajaks.

Juhendamise ja väljaõppe registreerimise kaardi näidis

Kasutatavate töövahendite (masinate, seadmete jne) ja tehtavate tööde ohutusjuhendid

Siin on peetud silmas selliseid töövahendeid, mille kasutamisel on olemas konkreetsed nõuded, kuidas vahendit kasutada, nii et ei oleks ohtu viga saada või haigeks jääda. Samuti on vaja kirjalik ohutusjuhend koostada töödele või töölaadidele – ohutusjuhend peaks olema näiteks ajutise kõrgtöö teostamisel, müügikonsultandi töö tegemisel, tolmuimeja kasutamisel jne. Selleks, et saaks üldse aru, millised juhendid olemas peavad olema, oleks mõistlik koostada töötajate ametikohtade lõikes kasutatavate töövahendite loetelu. Kui ühtegi juhendit ei ole, siis ilmselgelt ei ole ka läbi viidud juhendamisi, seega alustama peaks sellest, kes mida teeb ja milliseid vahendeid kasutab, et edasi läbi riskianalüüsi koostamise jõuda konkreetsete ohutusjuhendite vajaduseni.

NB! Töövahendite ohutusjuhendite koostamise aluseks on eelkõige vahendi tootja kasutusjuhend, mille saab tihti alla laadida vahendi tootja/edasimüüja kodulehelt.

Esmaabikorraldus, määratud esmaabiandja tunnistus

Iga tööandja peab määrama piisavalt esmaabiandjaid, et esmaabi kättesaadavus oleks tööajal ja tööga seotud olukorras tagatud. Esmaabiandja peab tööandja kulul läbima esmaabiandja õppe ja tal peab olema kehtiv tunnistus. Andmed esmaabiandjate kohta peavad olema välja pandud töökeskkonda, see tähendab seda, et töötajad peaksid suutma öelda vähemalt seda, kus asub esmaabiandjate nimekiri, kui nad ei tea öelda, kes on esmaabiandja ja kas ta ka täna tööl on.

Tööajakorralduse reeglid, tööajakorraldus

Kas ettevõttes on koostatud töökorralduse reeglid? Kas seal on välja toodud, mis kell algab tööpäev, pauside korraldus, tööpäeva lõpp, vahetused jms? Kui ei ole, oleks tark need koostada.

Lõpetuseks tahan öelda seda, et tööinspektori külaskäik ei pea olema midagi kohutavalt stressirohket ja hirmu tekitavat. Võibolla tõesti ei jõua ühe nädalaga kõike eeltoodut järele teha, aga midagi jõuab ära teha kindlasti, eriti kui kutsuda keegi appi, kel oskusi ja aega just teie muredele panustada.