Kas sul on tunne, et kui tööandja on sulle võimaldanud kahe kuvari kasutamist (loe: ostnud ja töölauale üles pannud), siis on sul juba kõik hästi – kaks peaks ju ikkagi parem olema kui üks ja kindlasti on tööd niimoodi parem ja küllap ka tervislikum teha. Näiteks üks uuring on välja toonud, et kahe või enama kuvari kasutamine võib märkimisväärselt parandada sinu tööalast sooritust. Uuringu tulemused näitasid kindlat tööülesannete soorituse paranemist 10% ja samal ajaperioodil kuni 33% vähem vigu tööülesannete sooritamisel. Kõigist boonustest hoolimata, mida kahe või enama kuvari kasutamine töötulemustesse toob, tuleb tegelikult mitme monitori kasutamise korral ohutu ja tervistsäästva töökoha sisseseadmisel tähele panna erinevaid asju, milledest osad on ka seotud konkreetsete õigusaktide nõuetega.

Kuvariga töötamine on füsiloogilise ohutegurina käsitletav töölaad

Seda sellepärast, et kuvar on sinu töövahend ning kuvarit kasutad sa töö ajal töökohas töötamiseks. Samas on Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses nõue, et ohutegurid ei või töötaja tervist ohustada – see tähendab, et töökoht tuleb siis sisse seada nii, et ei tekiks ohustavat lisariski ja kasutada tuleb töövahendeid, mis oleksid tervisele ohutud.

Töövahendi määruse kohaselt peab tööandja jälgima, et töövahendit kasutataks ettenähtud viisil ning tööd saaks teha ergonoomiliselt õigete tööliigutuste ja -asenditega. Seega peab mitme monitori puhul nende paigutuse töölaual tagama selliselt, et ei tekiks täiendavat terviseriski nägemiselunditele ja luu-lihaskonnale (pidev silma ümberfokusseerimise, pea ja kaela pööramise vajadus jpm).

Kuidas kuvari asukohta valida?

Enne kui kuvarite asukohta valima hakata, tuleks endale selgeks teha, kas mõlemaid kuvareid kasutatakse ühe kaua (st samaaegselt) või kasutatakse teist kuvarit ainult vahetevahel, aeg-ajalt. Kuvarite asendi valiku peamine kriteerium on pea pööramise vajadus, õigemini selle vajaduse vähendamine.

  • Kui üks kuvaritest on nn põhikuvar, siis tuleb see paigutada enda ette ja teine oma eelistuse järgi vasakule või paremale peamisele kuvarile võimalikult lähedale.
  • Kui mõlemat kuvarit kasutatakse sama palju, st tööd tehakse mõlemaga samaaegselt, peamine kuvar ei eristu, tuleb paigutada kuvarite kokkupuutekoht täpselt kasutaja ette, nii et peab võimalikult vähe pöörama, kui vaade muutub ja seda saab teha tooli, mitte pead pöörates. Mõlema kuvari ülemised servad peavad olema paigutatud ühele joonele.

Mitu kuvarit töölaual ei tohiks tõsta terviseriski ilmnemise võimalikkust ja suurendada tagajärje raskust

Kuvaritöö määrusest tulenevalt käsitletakse sülearvutit/pihuarvutit lühiajalise kuvaritöö vahendina, kuna need ei võimalda ilma lisaseadmeteta töökohta ergonoomiliselt kujundada. Alalisel töökohal tuleb kasutada lisaks sülearvutile või nutiseadmetele abivahendeid nagu eraldiseisev kuvar, klaviatuur ja hiir. Määrus nõuab, et töötaja kuvaritöökoht peab olema projekteeritud ja kujundatud ergonoomiliselt ja töötajal peab olema võimalik saavutada sobiv ja mugav tööasend.

Kas sülearvuti monitor sobib kooskasutamiseks nn. tavasuuruses kuvariga?

Tulles hommikul tööle ja ühendades sülearvuti lisakuvariga, tuleks sülearvuti monitor välja lülitada, kuna sülearvuti ekraan on tavaliselt teisest monitorist väiksem ja sellest tulenevalt on ka tähemärkide suurus oluliselt erinev teise kuvari tähemärkidest, see aga ei ole silmade tervisele hea ja veelgi enam, ei ole õigusaktide nõuete kohaselt lubatud:

Märgid kuvariekraanil peavad olema selged nii ühe rea ulatuses kui ka erinevates ridades.

Loetavuse tagamiseks peab:

  • märkide ja ridade vaheline kaugus peab olema piisavalt suur ja märkide väljapaistvus ja kontrastsus ekraanipildi tausta suhtes olema reguleeritav;
  • ekraanipilt olema püsiv ja vaba virvendustest ning kuvari ekraani kõrgus ja kaldenurk peavad olema muudetavad.

Nõue kehtib kõigi kuvarite kohta, seega ka sel juhul, kui kasutate mitut kuvarit korraga. Siit saab tuletada, et tähemärkide nõuded kehtivad neile ühetaoliselt.

Kahe või enama kuvariga vaheldub kasutaja tähelepanu nende vahel

Selline ülesehitus tavaliselt tähendab, et mitte ainult kasutaja silmad vaid ka keha pöörab ühe ekraani ja siis teise ekraani poole. Töötamine kahe kõrvuti oleva ekraaniga võib viia tihedama kaela pööramiseni ja lihaste pingeni kaela ja õlgade piirkonnas. Seejuures aga, kui kasutada piisavalt suurt monitori ja parimat kuvarite asendit, võib see suures osas elimineerida selle lisanduva lihaspinge. Lähtudes eelnimetatud uuringu tulemustest, siis 19 tollise või suurema ekraaniga kuvar vähendab märkimisväärselt kaela ja õlgade pinget. See tähendab, et siin on küsimus rohkem selles, et vajalik on luua tasakaal tervisemõju ja soorituse paranemise vahel.

Kindlasti pakub tervisliku kuvaritöökoha sisseseadmisel huvitavat lugemist ja tõhusat tuge see artikkel SIIN, mis räägib silmade väsimisest kuvariga töötamisel.