TESTI OMA TEADMISI!
Vali igale küsimusele õige vastus ja vajuta nupule ''Saada''

1. 
Millised vahendid peavad kindlasti olemas olema puhkeruumis/töökoha köögis?

2. 
Kelle kohustuseks on korraldada riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes/asutuses?

3. 
Milline nendest on kohustuseks on tööandjale esmaabi korraldamisel?

4. 
Milline nendest nõuetest peab olema täidetud kuvaritöökohas?

5. 
Milline nendest nõuetest kehtib kõikides sisetöökohtades?

6. 
Milline nendest tingimustest peab olema tagatud töökeskkonnas?

7. 
Millised nendest nõuetest kehtib ohumärgistusele töökeskkonnas?

8. 
Milline nendest kohustustest on tööandjal, kui töötajad teisaldavad töö kestel käsitsi erinevaid raskusi?

9. 
Milline nendest on kehtiv nõue seoses töökeskkonnavolinikega?

10. 
Töökeskkonnaspetsialist ettevõttes/asutuses - milline nendest on kehtiv nõue?