TESTI OMA TEADMISI!
Vali igale küsimusele õige vastus ja vajuta nupule ''Saada''

1
Millised vahendid peavad kindlasti olemas olema puhkeruumis/töökoha köögis?
2
Kelle kohustuseks on korraldada riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes/asutuses?
3
Milline nendest on kohustuseks on tööandjale esmaabi korraldamisel?
4
Milline nendest nõuetest peab olema täidetud kuvaritöökohas?
5
Milline nendest nõuetest kehtib kõikides sisetöökohtades?
6
Milline nendest tingimustest peab olema tagatud töökeskkonnas?
7
Millised nendest nõuetest kehtib ohumärgistusele töökeskkonnas?
8
Milline nendest kohustustest on tööandjal, kui töötajad teisaldavad töö kestel käsitsi erinevaid raskusi?
9
Milline nendest on kehtiv nõue seoses töökeskkonnavolinikega?
10
Töökeskkonnaspetsialist ettevõttes/asutuses - milline nendest on kehtiv nõue?