Millised on tuletööd ja kes neid teha võivad?

Tuletöödeks on erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Tuletöid võib Eestis majandustegevusena osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise koolituse ja kellel on kehtiv tuletöötunnistus. Meie koolituselt saadav tunnistus kehtib Eestis  ja kehtivusaeg on 5 aastat.

Veebikoolitust viib läbi Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus.

Koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Tuletöö ja selle tuleohtlikkus:
  →  tuletöö olemus ja liigid
  →  tuletööga kaasnevad riskid
  →  tulekahju olemus ja selle levik
  →  tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused

 • Ohutus tuletöö tegemisel
  →  tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
  →  nõuded tuletöö tegemiseks
  →  vajalikud tingimused tuletööks
  →  tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
  →  tulekustutusvahendid tuletöö kohas
  →  töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine

 • Tulekahju korral tegutsemine
  →  käitumine tulekahju korral
  →  tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
  →  tulekustutusvahendite kasutamine

 • Koolituse lõppedes toimub ka kustutusharjutus osalejatele aadressil Laki tn 15, Tallinn.
  Osalejatega lepitakse täpsemalt kustutusharjutuse sooritamine kokku koolituse käigus.

 • KUIDAS OSA VÕTTA?

  Veebikoolitus toimub läbi ZOOM keskkonna. Kui olete koolitusele ära registreerunud, saadetakse Teile enne koolituse toimumist täpsemad juhised, kuidas koolitusest osa võtta. Teie e-posti aadressile, millega koolitusele registreerute, saadetakse koolituse kutse, mis sisaldab veebikoolituse linki, koolituse ID numbrit ja parooli. Lingile vajutades algab ZOOM’i allalaadimine (tavapäraselt automaatselt lingile vajutades aga kui allalaadimine ei alga, vajutage tekstile ”download here.”)

  Kokku kulub ZOOM platvormi tasuta allalaadimiseks, käivitamiseks ja koolitusega liitumiseks kuni 5 minutit.  Koolitusel saate osaleda nii arvuti kui ka telefoni teel, olenemata Teie asukohast. Koolituse ajal näete nii koolituse slaide kui ka koolitajat ning saate küsida koolitajalt küsimusi ja kuulda ka tema selgitusi nii nagu  ka tavalisel klassikoolitusel.

 • KOOLITUSE ALGUSAEG JA KESTVUS?

  Veebikoolitused algavad kell 9.00 ja kestavad kuni 15.00-ni (6 akadeemilist tundi).

 • VEEBIKOOLITUSE HEA TAVA

  • Oleks hea, kui liituksite koolitusega hiljemalt 10 minutit enne koolituse algust
  • Veenduge, et Teie seadme kõlar ja mikrofon oleksid sisse lülitatud
  • Palun pange oma mobiiltelefon hääletule režiimile
  • Leidke koolitusel osalemiseks mugav ja mõnus koht, et keegi Teid koolituse ajal ei segaks ega häiriks

  Koolitaja avab Teie mikrofoni koolituse käigus ainult küsimuste esitamise ajaks. Koolituse kestel saate oma küsimused igal hetkel kirjutada ka sõnumikastikesse

Veebikoolitusel osalemise hind

Hind/ 1 osaleja

96 + käibemaks

Soodustused

-7%

KALJU ÕUNMANN
Koolituse läbiviija

Sisekaitseakadeemia Päästekolledzi lõpetanud erialase kõrgharidusega. Läbinud mitmed erinevad täiskasvanute koolitaja kursused. Koolitamise kogemus üle 20 aasta. Meie hea koostööpartner EOKK OÜ’st.

AHTO LUHAMÄE
Koolituse läbiviija

Tuleohutusspetsialist, kutse tase 5 (kutsetunnistus 099661). On lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži. Koolitaja kogemus üle 14  aasta.

Partner EOKK logo

Registreeru siin!

Veebikoolitus: Tuletöö tegemise koolitus

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et saaksite veebikoolituse keskkonda sisse ja koolitusest osa võtta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte või eraisiku nimi ja aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond)
 • Kui sul on meie sooduskood, siis lisa see siia