Koolitusel õpid koostama oma asutuse vajadustest ja võimalustest lähtuvalt hädaolukorra lahendamise plaani ning tead millised on Sinu ülesanded ja tegevused asutuse kriisimeeskonna liikmena erinevates hädaolukorra etappides. On oluline, et tunneksid ära ja teaksid kuidas erinevatele hädaolukordadele reageerida ja missugused on informatsiooni liikumise alused – kuidas koostada teateid ja anda vastuseid kolmandatele osapooltele hädaolukordade kohta. Lisaks eelnimetatule õpid hädaolukordade lahendamise koolitusel korraldama ka hädaolukorra järgselt tavapärase seisundi taastamist ning psühholoogilise abi ja toe korraldamist abivajajatele.

Koolitus on haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmetele, – vastutajatele ning lisaks ka töökeskkonnaspetsialistidele ja – volinikele. Oodatud on loomulikult ka kõik teised, kes teema kohta huvi tunnevad.

Koolitustee läbiviimise aluseks on:

 • Hoolekandeasutustele Hädaolukorra seadus
 • Haridusasutustele Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 45

Koolitusel peatume järgmistel teemadel

 • Kriis ja hädaolukord

  → kriisi ja hädaolukorra mõiste ja erinevused
  → psühholoogiline toimetulek hädaolukorra ajal ja järgselt
  → tavapärase töörütmi taastamine ja psühholoogiline esmaabi pärast sündmust

 • Hädaolukorra lahendamise plaan

  → hädaolukorra lahendamise plaani koostamise alused
  → hädaolukordade lahendamise üldised alused (s.h. elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine)
  → hädaolukorra lahendamise plaani rakendamine
  → info liikumise alused hädaolukorra lahendamisel, kriisikommunikatsioon
  → suhtlus meedia, sündmusest mõjutatud isikute ja operatiivteenistustega
  → kriisimeeskonna liikmete ülesanded ja kohustused hädaolukordade ennetamiseks ja lahendamiseks
  → hädaolukorrajärgsed taastavad tegevused

 • Tegutsemine erinevate hädaolukordade ajal

  → äkkrünnak (sündmuse äratundmine, tegevused mõjude vähendamiseks, ründaja profiil)
  → plahvatus ja varing (evakuatsiooni ja varjumise põhimõtted, pommiähvardusele reageerimine)
  → katkestus elutähtsate teenuste toimepidavuses (koolipere või töötajaskonna valmisolek kriitilises olukorras toime tulla)
  → reageerimine õnnetuse korral

 • Teemade käsitlemisel lahendatakse näiteülesandeid ja harjutatakse erinevate kriisikommunikatsiooni sõnumite koostamist.

 • KOOLITUSE TOIMUMISKOHT

  Koolitus toimub Tallinnas Laki tänav 17.

 • KOOLITUSE ALGUSAEG JA KESTVUS?

  Koolitus algab kell 10.00 ja kestab kuni 17.00-ni (8 akadeemilist tundi).

 • LISAINFO KOOLITUSEL OSALEMISEKS:

  Koolitusel pakutakse osalejatele pausidel kohvi ja suupisteid. Lõunatada saab lähedal asuvates söögikohtades. Parkida on võimalik Eesti Ohutus- ja Koolituskeskuse (EOKK) parklas TASUTA aadressil Laki 15.

Koolitusel osalemise hind

Kontaktõppe koolitus/1 osaleja

125+ käibemaks

Soodustused

-7%

MARI KOLGA
Koolituse läbiviija

Mari on kriisinõustaja ja psühholoogina töötav koolitaja Eesti Ohutus- ja Koolituskeskusest, kes hetkel õpib Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi magistriõppes kriisireguleerimist. Mari on töötanud haridusasutuste tugisüsteemis 9 aastat kriisinõustajana ja hädaolukordade lahendamise plaanide koostajana. Koolitajana on Maril kogemusi just hädaolukordade lahendamise koolituste läbiviijana 6 aastat.

Partner EOKK logo

Registreeru siin!

Hädaolukordade lahendamise koolitus

 • Vali siit, millal soovid koolitusel osaleda
 • Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed
 • Sellele e-posti aadressile saadame me kõik vajaliku info, et saaksite veebikoolituse keskkonda sisse ja koolitusest osa võtta
 • Märgi siia arve saaja ettevõtte/asutuse või eraisiku nimi, aadress (tänav, asula, posti indeks ja maakond) ja e-posti aadress, millele edastame arve
 • Anna meile teada, kui sinu ettevõttest soovib keegi veel koolitusest osa võtta - kahe osaleja registreerimine annab hinnaalandust