Ohutusklubi toimunud seminarid

Ohutusklubi ajakava ja teemad möödunud hooaegadel:

12.01.2015

 • Töökeskkonnaalased koolitused koolitusturul– kellele mõeldud, teemade ja koolitajate ülevaade kevadhooaeg 2015 –  Krista Silbaum, RA Koolitused lektor, RA Infokeskus OÜ juhataja
 • Sissejuhatav- ja esmajuhendamine töökohal– praktilised näited töökeskkonnaspetsialisti teenuse osutaja kogemustepagasist– Krista Silbaum, RA Koolitused lektor, RA Infokeskus OÜ juhataja

9.02.2015

 • Tööõnnetuse kohtupraktika, praktiline näide ühest juhtumist – Priit Siitan, Raudteetehnika õppetooli hoidja, Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Berne`i suhtlemismudel –kuidas aitab meis igaühes peituva Vanema, Lapse, ja Täiskasvanu käitumismustrite kasutamise oskus saavutada ja hoida tervislikku töökeskkonda – Monika Loit-Kilgas, MTÜ Psühholoogiline Kriisiabi Oonüks, psühholoog ja koolitaja

9.03.2015

 • Ülekoormushaigus üllatab tööandjaid – Anneli Einroos,  töötervishoiuarst
 • Töökeskkonnaalane töövahend Tööbik – kuidas Tööbiku abil lihtsustada töökeskkonnaalaste kohustuste täitmist – Anni Katkosild Sotsiaalministeerium Tööelu arengu osakond, peaspetsialist

24.03.2015

 • Tööõnnetuste uurimise metoodika ja reeglid – Marju Peärnberg, ABB AS,  keskkonna ja tööohutusspetsialist, töötervishoiuõde. Govering Board of the European Agency for Safety and Health at Work esindaja Eesti poolt
 • Sundasenditest tulenevate terviseriskide ennetamine ja vähendamine lihtsate nippide abil –  Meelika Ebrok, füsioterapeut ja treener

9.04.2015

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine, milliseid isikukaitsevahendeid kuidas kasutada– müra ja kuulmiskaitsevahendid, hingamiskaitsevahendid – Priit Lattik,3M Eesti OÜ, tööohutustoodete müügispetsialist

20.04.2015

 • Ergonoomia tootmistööl – Evely Gorobinski,ohutuse juht, Ericsson Eesti AS
 • Kaasaegne inimene on istuv (arvuti)inimene!– ergonoomia kontoritööl  – Marit Pajulaid, 3M Eesti OÜ, osakonna juht

28.05.2015

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetamine– pea ja silmade kaitsevahendid  – Priit Lattik, 3M Eesti OÜ, tööohutustoodete müügispetsialist
 • Tööõnnetuste ennetamine– kõrgtöödel kasutatavad isiku- ja muud kaitsevahendid – Taavi Lukas, tööohutusspetsialist, www.kukkumiskaitse

2.06.2015

 • Töökeskkonnaalane töövahend Tööbik – kuidas Tööbiku abil lihtsustada töökeskkonnaalaste kohustuste täitmist – Anni Katkosild Sotsiaalministeerium Tööelu arengu osakond, peaspetsialist
 • Uudne tööohutusvahend  Tööohutuse kaardipakk– mis see on ja kuidas selle abil töötajatele ohutusreegleid selgitada. – Tarmo Nakkurt, koolitaja, must maja OÜ

28.09.2015

 • Lindströmi teenused muudavad Teie töötajate igapäeva tööelu ohutumaks – ergonoomilise mati kasutusvõimalustest töökeskkonna ohutumaks muutmisel – Paolo Frangulidi,Lindström OÜ, müügikonsultant

26.10.2015

 • Tervislik töökoht- meie edu võti – tervise edendamise võimalused töökohtadel. – Külli Luuk,Tervise Arengu instituut, vanemspetsialist (töökoha tervisedendus)
 • Riskianalüüsi tellimine teenusena, millega arvestada. – Krista Silbaum, RA Koolitused, lektor ja tööohutusspetsialist; Liis Hainla, Riskihinnang OÜ töötervishoiuspetsialist ja juhataja

9.11.2015

 • Millised on võimalused  kõrghariduse omandamiseks töökeskkonnaspetsialisti erialalTallinna Tehnikaülikoolis, tööhügieeniku kutsestandard – Sigrid Kalle,  TTÜ Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool;
 • Millised on võimalused kõrghariduse omandamiseks ergonoomi erialalEesti Maaülikoolis – Triinu Sirge, Eesti Maaülikool, töökeskkonna peaspetsialist

8.12.2015

 • Tööstressi juhtimine:Oska end aidata, et olla terve! igaühele vajalikud ja kasulikud väikesed nipid ja harjutused, et osata igapäevaselt lõdvestuda – Monika Loit-Kilgas, psühholoog-koolitaja
 • Ergonoomiline kontor –kas ilmtingimata liiga kallis meie jaoks? – Taavi Vassermann,  Ergonomik OÜ

11.01.2016

 • Leedvalgustuse tervisemõju –  Tiiu Tamm, Inseneribüroo Tiiu Tamm OÜ,TTÜ elektrotehnika instituudi lektor
 • Elupäästev esmaabi– elustamise lühikoolitus RA Koolituste Ohutusklubis osalejatele – Ellen Sternhof, Eesti Punane Rist, koolitusjuht ja esmaabiõpetaja

08.02.2016

 • Tuleohutus kodus– milliseid nõuded ja milleks on vaja täita – Aivar Põlda, Kahjuennetus OÜ; litsentseeritud tuleohutuse ekspert tase 6
 • Massaažipäev Ohutusklubis-kiirmassaaži näidisseanss Kiirmassaaž.ee 

14.03.2016

 • Töömaastikule siseneva inimese teadmistest tööohutuse vallas –üliõpilaste seas läbiviidud uuringu tulemused – Jana Paju,RA Koolituste lektor; Tallinna Ülikooli füüsika doktorant eksperimentaalfüüsika valdkonnas
 • Tööohutus kodus– milliseid isikukaitsevahendeid hankida, kuidas, millal ja mida oleks vaja kasutada – Priit Lattik, 3M Tööohutustooted

11.04.2016

 • Tööinspektsioonitasuta töökeskkonna  konsultandi teenuse tutvustus. Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakond, juhataja
 • Tervise Arengu Instituudi kogemused koolituse “Psühhosotsiaalsed riskid töökohal: kiusamine ja ahistamine” läbiviimisel. Külli Luuk,  vanemspetsialist (töökoha terviseedendus), Tervise Arengu Instituut

16.05.2016

 • Kuidas õigete isiklike abivahendite abil ennetada ja vähendada riske seisvat/jalgadel tööd tegevatele töötajatele. Lisaks käte/randmete ja küünarliigeste abivahendite tutvustus. Reet Maasik, www.invaabi.ee
 • NAER SELJATAB TÖÖSTRESSI! Lühiülevaade naerujooga olemusest. Teeme rühmas läbi lihtsaid, vähest ajakulu nõudvaid ja lõbusaid harjutusi, mida saab kasutada ka töökeskkonnas/töökohal/tööpostil. Monika Loit-Kilgas,  psühholoog-koolitaja

14.11.2016

 • ENSTO ENSEK AS head praktikad töökohapõhise terviseedenduse korraldamisel. Evelin Org, HR and Working Environment Specialist; AS Ensto Ensek

01.12.2016

24.03.2017

 • Kuidas tööfüsioteraapia saab töötajat ja tööandjat aidata? Liina Pääbo, MTÜ Tööfüsioteraapia

22.05.2017

 • Kontorivõimlemine. Angela Aavik, ofit.eeVõite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.