Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele (24 akadeemilist tundi)

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas!

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018 määrusele nr 50  „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja  koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.  Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile. Koolitust saab läbida nii eesti kui ka vene keeles.

Koolitusel käitletavad teemad:

 • Eesti töökeskkond
 • Töökeskkonna-alased mõisted
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused
 • Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused
 • Tööandja ennetustegevus töökohal
 • Ergonoomia ja töökohtade kohandamine
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas
 • Töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded
 • Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö
 • Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
 • Töötajate teavitamine ja kaasamine ning juhendamine ja väljaõpe
 • Ülevaade töökeskkonna füsioloogilistest ohuteguritest
 • Ülevaade psühhosotsiaalsetest ohuteguritest töökeskkonnas
 • Ülevaade töökeskkonna keemilistest ja bioloogilistest ohuteguritest
 • Ülevaade töökeskkonna füüsikalistest ohuteguritest
 • Töökohale esitatavad nõuded. Nõuded ohumärguannetele
 • Isikukaitsevahendid
 • Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
 • Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
 • Esmaabi korraldus
 • Töötajate tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine
 • Terviseriskide ennetamise ja vähendamise tegevuskava
 • Töökeskkonna riskianalüüs
 • Ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
 • Teadmiste kontroll
 •  
 • Tunnistuse väljastamise aluseks on väljaõppekursusel osaleja poolt teadmiste kontrolli sooritamine (kirjalik valikvastustega test) positiivse tulemusega.  Juhul, kui osalejal ei õnnestu testi positiivselt sooritada, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

  

 

 

 

NB! Pakume osalejatele võimalust osaleda väljaõppekoolitusel üksikute päevade kaupa. Tihti on osalejatel raske tööülesannete tõttu olla töölt eemal nii pikka aega (koolituse maht 24 h, seega 3 järjestikust päeva). Nad kipuvad koolituse ajal ikka e-postkastis toimetama ja tormavad loengusaalist koridori kiireid töökõnesid tegema. Seetõttu on osalejatel tihti keerulisem süveneda ja nii võib osa väärtuslikest teadmistest kaduma minna. Kuna meie kolme erineva koolituspäeva teemad on alati päevade lõikes samad, pakume võimalust osaleda igal kuul ühel koolituspäeval ja läbida väljaõppekoolitus kolme kuu jooksul. Juhul, kui soovite seda võimalust kasutada, palun kindlasti registreerimisvormi ’’Lisainfo’’ kastis ära märkida!

 

 

Koolituse sihtgrupp:
Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid, töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis

Lektorid:
Krista Silbaum ja Priit Siitan

Koolituse toimumise koht:
RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Parkimine:
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2.70 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2.
Trammiga nr. 4 (Tondi-Lennujaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min).
Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Koolituse kestus:
Igal koolituspäeval  9.00 – 16.00

Koolituse hind:
172 eurot + km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust koos esmaabiplakatiga ning soodustuskupongi, mida on võimalik kasutada järgmistele koolitustele registreerudes)

Soodushind:
159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Loeng
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Loeng
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid osaleja soovil kas paberkandjal, elektrooniliselt VÕI MÕLEMAD – märgi oma soov registreerumisvormil;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabiplakat töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: hommikul ootab Teid hommikukohv või tee, päeva jooksul toimub kaks suupistetega kohvipausi ja lõunapaus sooja ja maitsva lõunasöögiga; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Tark Cafe;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha pealVõite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.