Tuletööde tegija tuleohutusalane väljaõpe

Tuletööd – mis need on ja millised on nõuded tuletöö tegijale?

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu. Tuletööde all on käsitletavad järgmised tööd: gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlev-vedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine. Tuletöid teostaval isikul peab olema ohutusteadlikkust tõendav dokument – tuleohutustunnistus.

Igale koolituse läbinule väljastatakse koolituspäeva lõpus tuleohutustunnistus. Dokumendi kehtivusaeg on kuni 5 aastat. Plastikkaart väljastatakse koheselt peale koolituspäeva lõppu.

 

Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

 1. Tulekahju – põhjused, levik, tagajärg;
 2. Tulekahjude ennetamine ja objekti tuleohutusnõuded;
 3. Esmased tulekustutusvahendid – päästevahendid;
 4. Objektil tehtava tule – ja plahvatusohtliku protsessi (ainete, materjali) lühiiseloomustus;
 5. Tuletööde liigid;
 6. Nõuded tuletöid teostavale töötajale;
 7. Tuletööde dokumentatsioon;
 8. Tuletöökoha ettevalmistamine;
 9. Erinõuded erinevate tuletööde teostamisel;
 10. Tegutsemine tulekahju korral;
 11. Inimeste evakueerimine;
 12. Päästemeeskonna ja lisajõudude vastuvõtmine;
 13. Praktiline kustutusharjutus 6 kg kustutitega

 

 

Koolituse hind:

Soodushind:

140 eurot + km/osaleja 125 eurot + km/osaleja
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki koolituspäeval, tunnistust Soodushind kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%
Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓



(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)



elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha peal


Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee