Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

Tuleohutuse eest vastutava isiku ülesanded ja evakuatsiooni korraldamine
Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Selleks, et oleks võimalik seadusest tulenevaid kohustusi mõistlikult täita, tuleks määrata tuleohutuse eest vastutav isik nii asutuses/ettevõttes üldiselt kui ka üksuste/osakondade lõikes. Ettevõte/asutus peab järgima tuleohutusnõudeid ja kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (enesekontroll). Selleks, et kontrolli nõuetekohaselt ja vajalikul määral teostada, määratakse tuleohutuse eest vastutava isiku ülesandeks kontrollida, et ettevõtte/asutuse töötajad ja muud isikud, kes viibivad tema vastutusalas, täidavad kehtivaid tuleohutuse nõudeid ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning samuti määratakse tema ülesandeks tihti ka ohu korral evakuatsiooni korraldamine vastavalt tegevuskavale. Tuleohutuse eest vastutav isik vajab teadmisi uuenenud seadusandluse nõuetest ning nende rakendamisvõimalustest töökeskkonnas ja objektil ning seda saame meie pakkuda tuleohutuse eest vastutava isiku koolitusel. Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele  parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia.

 

Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

 1.  Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine
      → Reguleerivad õigusaktid
      → Enesekontrolli käigus teostatavad tegevused
      → Aruande sisu
 2. Tulekahjude tekkepõhjused, riskide hindamine
 3. Tulekahjude ja nende tagajärgede ennetamine
 4. Tuleohutuse korraldamine, vastutavate isikute määramine
 5. Seadusandlusest tulenevad kohustused ja kohustuslik dokumentatsioon
 6. Ehituslike tuleohutusnõuete tagamine
     → Tuletõkkesektsioonide terviklikkus
     → Kandekonstruktsioonide tulepüsivus
     → Põlevmaterjalide ladustamine
     → Evakuatsiooniteede läbitavuse tagamine
 7. Tuleohutuspaigaldiste hooldatuse korraldamine ning omaniku/valdaja ja hooldaja kohustused
 8. Tuleohutuskoolitused ettevõttes/asutuses ja läbiviimise nõuded

Koolitaja ja lektor:  Kalju Õunmann (EOKK OÜ)

Koolituse hind:

Soodushind:

96 eurot + km/osaleja 78 eurot + km/osaleja
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki koolituspäeval, tunnistust Soodushind kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%
Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT

 

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha peal


Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee