Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnaspetsialistidele ja nõukogu liikmetele

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja keskastme juhtidele.
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) reguleerib töötajate tööle esitatavaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid, tööandja ja töötaja õigusi ja kohustusi tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korraldust ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.

 

 

Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

  • Töökeskkonna ohutegurid – mõisted ja käsitlus
  • Riskianalüüsile kehtestatud nõuded
  • Nõuded olmetingimustele
  • Töötajate tervisekontrolli korraldamine
  • Töötajate juhendamise ja väljaõppe korraldamine
  • Esmaabi korraldus
  • Töökeskkonnaspetsialisti mõiste
  • Töökeskkonnavoliniku valimine ja ülesanded
  • Töökeskkonnanõukogu moodustamine
  • Tööõnnetuste menetlemine
  • Vastutus rikkumiste korral (trahvimäärad)

 

 

Koolitusel käsitletakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatusi ka ülaltoodud valdkondades. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste eesmärgiks on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja töötaja tervisekahjustuste ennetamist. Eelkõige oodatakse seadusemuudatuse kaudu, et:

 • muutuks eesmärgipärasemaks töötajate tervisekontrolli korraldus;
 • vahetut mõju omavate ohutegurite korral kaitstakse töötajat senisest paremini;
 • juhendamise ja väljaõppe kord ja esmaabi nõuded muutuks rohkem ettevõtte ja töötajate vajadustest lähtuvaks;
 • paraneks õigusselgus ja väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

 

 

 

Koolituse hind:

Soodushind:

96 eurot + km/osaleja 78 eurot + km/osaleja
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki 2-l koolituspäeval, tunnistust Soodushind kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%
Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT

 

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha peal


Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee