Ohutu töö kõrgustes (võimalik tellida ainult sisekoolitusena)

Koolituse ”Ohutu töö kõrgustes – praktiline väljaõpe” maht on 8 akadeemilist tundi teoreetilisel osal ning 8 akadeemilist tundi praktilisel väljaõppel.
Praktilisel väljaõppel osalemise eelduseks on teoreetilise õppekava läbimine ja testi sooritamine. Kui soovid osaleda ainult teooriakoolitusel, siis leiad informatsiooni selle kohta  siit.

Ajutistel kõrgtöödel võib ohutusnõuete eiramine lõppeda raskete tagajärgedega või surmaga. Tööandja peab kontrollima kehtestatud ohutusnõuete järgimist ning iseseisvale tööle saab ka kõrgtöödel lubada töötaja alles siis, kui tööandja on veendunud, et töötaja tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning oskab neid praktikas rakendada.
Koolituse sihtgrupiks on kõik töötajad, kes täidavad tööülesandeid kõrgustes (mastitöötajad, ehitustöölised, erinevate seadmete hoolduse ja remondiga tegelevad töötajad nii tootmisettevõtetes kui ka teenindusvaldkonnas). Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud:

  • teadmised kõrgustes töötamisele ja töö- ning kaitsevahenditele kehtestatud nõuetele
  • oskuse juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas kõrgtöödega seotud olukorra ülevaatust ja hindamist;
  • teadmised, kuidas mõista kõrgtöö riskide olemust;
  • praktilised ohutud  ja nõuetele vastavad töövõtted kukkumiskaitsevahendite valikuks, kasutamiseks ja kontrolliks

Koolituse teemad:

 

Teooriakoolituse lisainfo:

  • Grupi suurus max 20 inimest, koolitusele saab suunata mitte ainult kõrgtöötajaid vaid ka teistes üksustes töötervishoiu- ja tööohutuse eest vastutavaid inimesi ja töökeskkonnavolinikke; töötajaid, kellele on vaja edastada ohutusalaseid teadmisi

 

Praktilise koolituse lisainfo:

  • koolituse praktilisel osal saavad osaleda töötajad, kellel on olemas töötervishoiu arsti otsus  viimasest tervisekontrollist, loaga teha kõrgtöid
  • osalejatel riietuda soovitavalt vastavalt ilmale, mugavalt ja sportlikult, arvestusega, et riided võivad harjutuste käigus määrduda
  • grupi suurus max 5 inimest

 

Lektor: 
Taavi Lukas, Kukkumiskaitse.ee

Koolituse toimumise koht:
kliendi ruumides, töökohtadel. Koolitust on võimalik läbi viia ka vastavalt väljaehitatud harjutusväljakul.

Koolituse kestus:
8+8 akadeemilist tundi

Koolituse keeled:
eesti keeles, vene keeles

 

Lisalugemist: Euroopa Liidu soovituslik juhend Kuidas valida ajutiste kõrgtööde jaoks kõige sobivamad tööriistad

Loe Tööelu portaalist lisaks kõrgtööde ohtude kohta ja kukkumiskaitsevahendite kasutamise kohta.

Koolituse tellimiseks kirjutage meile info@rakoolitus.ee või koolitus@rakoolitus.ee

 

 


Võite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.