Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas ja REACH määruse nõuded

Kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile?

Koolituse ”Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas ja REACH määruse nõuded” sihtgrupiks on töökeskkonnaspetsialistid, kemikaalispetsialistid ja muud töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku töötajate töökohtade kujundamisega ja kemikaaliriskide haldamise ning hindamisega.

 

Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

1. Keemilised ohutegurid – määratlus, CLP määrus

 • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes:
 • Töö kemikaalidega
 • Märgistuse nõuded ja olulisus
 • Ohutuskaardid
 • Töötajate väljaõpe
 • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs.

2. REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused

 • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
 • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
 • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
 • Allkasutajate põhikohustused
 • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
 • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
 • Allkasutaja aruanne ECHA-le
 • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
 • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.

Koolitaja: Karin Reinhold PhD, Töökeskkonna ja –ohutuse õppetool, TTÜ

 

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud:

 • Teadmised CLP määruse nõuetest;
 • Oskuse juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist;
 • Teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile;
 • Kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi;
 • REACH-määrusest tulenevate kohustuste tõlgendamine ja rakendamine tööandjale ja allkasu

 

 

 

Koolituse hind:

Soodushind:

140 eurot + km/osaleja 125 eurot + km/osaleja
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki, tunnistust Soodushind kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓
(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha peal


Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee