Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas ja REACH määruse nõuded

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas!

Koolituse ”Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas ja REACH määruse nõuded” sihtgrupiks on töökeskkonnaspetsialistid, kemikaalispetsialistid ja muud töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku töötajate töökohtade kujundamisega ja kemikaaliriskide haldamise ning hindamisega. Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad. Koolituse maht 8 akadeemilist tundi.Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) määrusega (EÜ) nr 1272/2008 ühtlustatakse varasemad Euroopa Liidu õigusaktid ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiga (GHS). GHS on ÜRO süsteem, millega tuvastatakse ohtlikke kemikaale ja teatatakse nende ohud kasutajatele. See on seotud ka REACH-õigusaktidega.REACH tähistab kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrust. Kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise ühtse süsteemi alusel tuleb ainest tingitud riskide ja nende ohjamise teave edastada kogu tarneahelale.REACH-määrusega nõutakse ka, et ettevõtted ja üksikisikud, kes kasutavad oma tööstusliku või erialase tegevuse käigus keemilist ainet kas puhtal kujul või segu koostises, edastaksid teavet kemikaalide tootjatele või Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) . Selliseid ettevõtteid nimetatakse allkasutajateks. Allkasutajad etendavad kemikaalide ohutu kasutamise edendamises põhirolli, tagades ohutu kasutamise oma tegevuskohas ning edastades vajalikku teavet nii tarnijatele kui ka klientidele.

Pilt: tooelu.ee

Koolituse lõppedes on osaleja omandanud:

 • teadmised CLP määruse nõuetest
 • oskuse juhendada kolleege ning läbi viia töökeskkonnas esinevate kemikaalidega seotud nõuete ülevaatust ja hindamist;
 • teadmised, kuidas mõista kemikaaliriskide olemust, nõudeid märgistusele ja dokumentatsioonile;
 • teadmised, kuidas ette valmistada ja korraldada töökeskkonna kemikaalidega seonduvat riskianalüüsi;
 • teadmised, kuidasmõista, tõlgendada ja rakendada REACH-määrusest tulenevaid kohustusi tööandjale ja allkasutajale

Teemad:

I päevapool – Keemilised ohutegurid – määratlus, CLP määrus

 • Kemikaaliohutuse nõuded ettevõttes:
  • Töö kemikaalidega
  • Märgistuse nõuded ja olulisus
  • Ohutuskaardid
  • Töötajate väljaõpe
 • Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine ja riskianalüüs.

II päevapool -„REACH-määrus –  nõuded kemikaalide registreerimisele ja hindamisele. Allkasutaja ülesanded ja kohustused“

 • REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  • Klassifitseerimise, märgistamise, autoriseerimise ja piiramise nõuded.
  • REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale:
  • Allkasutajate põhikohustused
  • Ohutuskaart koos käitlemistingimustega
  • Kokkupuutestsenaariumid ja nendest teavitamine
  • Allkasutaja aruanne ECHA-le
  • Asjakohaste riskiohjemeetmete rakendamine
 • REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas, segusid puudutav teabevahetus tarneahelas.

 

 

Lektor:
Karin Reinhold PhD, Töökeskkonna ja –ohutuse õppetool, TTÜ

Koolituse toimumise koht:
RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Parkimine:
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot.

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Koolituse kestus:
Kell 09.00 – 16.00

Koolituse hind:
140 eurot+km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)

Soodushind:
125 eurot+km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.40 Kohvipaus
10.40-12.10 Loeng
12.10-12.50 Lõuna
12.50-14.20 Loeng
14.20-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

 

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (september – mai  -10% ja juuni – august 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse ja muu sarnase kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabi- või raskuste teisaldamise ohutusplakat  töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: kaks suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala Puhvet;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!

 
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)
elektroonilinepaberkandjalVõite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.