Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus (24 akadeemilist tundi)

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekoolitus

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 22.11.2018 määrusele nr 50  „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja  koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.  Antud koolitus sobib hästi ka tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks alustavale töökeskkonnaspetsialistile. Pakume sama koolitust ka vene keeles.

Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

 • Eesti töökeskkond; töökeskkonna-alased mõisted; töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused
 • Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused; tööandja ennetustegevus töökohal; ergonoomia ja töökohtade kohandamine
 • Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas; töötervishoiu ja tööohutuse üldised nõuded
 • Ettevõtte ja asutuse tööohutuse ja töötervishoiu korraldus, töötaja ja tööandja koostöö; töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
 • Töötajate teavitamine ja kaasamine ning juhendamine ja väljaõpe
 • Ülevaade töökeskkonna füsioloogilistest, füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest
 • Töökohale esitatavad nõuded; nõuded ohumärguannetele; isikukaitsevahendid; tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
 • Tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine; töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
 • Esmaabi korraldus; töötajate tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine; terviseriskide ennetamise ja vähendamise tegevuskava
 • Töökeskkonna riskianalüüs; ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
 • Teadmiste kontroll

Koolitajateks on Krista Silbaum ja Priit Siitan

Tunnistuse väljastamise aluseks on väljaõppekursusel osaleja poolt teadmiste kontrolli sooritamine (kirjalik valikvastustega test) positiivse tulemusega.  Juhul, kui osalejal ei õnnestu testi positiivselt sooritada, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Lisainformatsioon koolituse kohta:

 Pakume osalejatele võimalust osaleda väljaõppekoolitusel üksikute päevade kaupa. Tihti on osalejatel raske tööülesannete tõttu olla töölt eemal nii pikka aega (koolituse maht 24 akadeemilist tundi, seega 3 järjestikust päeva). Nad kipuvad koolituse ajal ikka e-postkastis toimetama ja tormavad loengusaalist koridori kiireid töökõnesid tegema. Seetõttu on osalejatel tihti keerulisem süveneda ja nii võib osa väärtuslikest teadmistest kaduma minna. Kuna meie kolme erineva koolituspäeva teemad on alati päevade lõikes samad, pakume võimalust osaleda igal kuul ühel koolituspäeval ja läbida väljaõppekoolitus kolme kuu jooksul. Juhul, kui soovite seda võimalust kasutada, palume kindlasti registreerimisvormi ’’Lisainfo’’ kastis oma soov ära märkida.

 

Koolituse hind:

Soodushind:

172 eurot + km/osaleja 159 eurot + km/osaleja
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki igal koolituspäeval, tunnistust, lamineeritud esmaabiplakatit ja soodustuskupongi Soodushind kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

 

Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha peal


Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee