Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus 2019

Praktilise suunitlusega sisukas koolitusprogramm
“Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Kehtiva töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt on töökeskkonnaspetsialist töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Oleme koostanud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnajuhtidele praktilise suunitlusega sisuka koolitusprogrammi “Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus”, mis annab oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada.
Programmi lahutamatuks osaks erinevates ettevõtetes kasutust leidnud
praktiliste kogemuste edastamine ning osalejate omavaheline kogemuste vahetamine.

Lektoriteks on oma ala parimad: 

 • Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor
 • Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool ja EKA, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ
 • Priit Lattik, töörõivastuse ja isikukaitsevahendite spetsialist
 • Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 

 

Ajakava ja teemad:

 

 

Füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas  15.01.2019 

 • Füsioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: füüsilise töö koormus, raskuste käsitsi teisaldamine, töökoha ergonoomia; nõuded kuvariga töötamisele, sundasendid, sundliigutused (iseseisev töö)
  4 akadeemilist tundi, koolitaja: Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Füüsikaliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas: müra, vibratsioon, elektromagnetväljad, kiirgused
  4 akadeemilist tundi, koolitaja: Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 

 

Keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas 16.01.2019 

 • Keemiliste ja bioloogiliste ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas (iseseisev töö)
  8 akadeemilist tundi, koolitaja: Karin Reinhold, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 

 

Füüsikalised ohutegurid töökeskkonnas  17.01.2019 

 • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded töökoha valgustatusele, ohutegurite kaardistamine
  4 akadeemilist tundi, koolitaja: Tiiu Tamm, Tallinna Tehnikakõrgkool, valgustustehnika lektor; Tiiu Tamm Inseneribüroo  OÜ 
 • Füüsikalised ohutegurid: Nõuded sisekliima parameetritele, ohutegurite kaardistamine
  4 akadeemilist tundi, koolitaja:  Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 

 

Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas 29.01.2019 

 • Psühhosotsiaalsete ohutegurite olemus ja kaardistamine töökeskkonnas sh töökiusamise ennetamine
  6 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Ohutuskultuur Eesti ettevõtetes. Kuidas väärtused juhivad meie käitumist?
  2 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent

 

 

Töötajate tervisekontrolli ja esmaabi korraldus 21.02.2019 

 • Esmaabi korraldus ettevõttes
  2 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Töötajate tervisekontrolli korraldus, ülevaade kutsehaigustest
  2 akadeemilist tundi, koolitaja: Marina Järvis, PhD, Taltech, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, dotsent
 • Tööandja vastutus töötaja tervisele põhjustatud kahju eest
  4 akadeemilist tundi, koolitaja:  Priit Siitan, Tallinna Tehnikakõrgkool, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 

 

Tööõnnetused 22.02.2019 

 • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ja dokumenteerimine
  4 akadeemilist tundi, koolitaja: Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldus,
  2 akadeemilist tundi, koolitaja: Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor
  Töökeskkonnaspetsialistide teadmiste kontroll
  2 akadeemilist tundi, koolitaja: Krista Silbaum, RA Koolitused tööohutuskonsultant, töötervishoiu- ja tööohutuse lektor

 

 

Pädevuskoolituse eesmärgid:

 1. Anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid töökeskkonna-alast tööd hinnata, analüüsida ja parendada;
 2. Anda edasi erinevate ettevõtete kogemusi tööohutusalase töö korraldamisel;
 3. Võimaldada arutelude ja rühmatööde käigus vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi

 

Koolituse tulemusena koolitusel osaleja:

 1. Teab, millistest allikatest otsida täiendavat töökeskkonna-alast teavet, tunneb töökeskkonnaalaste õigusaktide nõudeid;
 2. Oskab nõuetekohaselt koostada ja hallata vajalikku töökeskkonnaalast dokumentatsiooni;
 3. Saab tervikliku ülevaate töökeskkonnas esineda võivatest ohuteguritest ja nende mõjust tervisele, oskab kavandada ja korraldada abinõusid riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 4. Saab ülevaate olemasolevatest isikukaitsevahenditest, nende valiku alustest ja kasutusnõuetest;
 5. Saab ülevaate ohutusmärgistuse vajadusest ning nõuetest ohutusmärgistuse valikul ja paigaldamisel;
 6. Oskab riskianalüüsi alusel otsustada tervisekontrolli vajadust, oskab korraldada esmaabi töökohal;
 7. Teab, milliseid õnnetusjuhtumeid tuleb menetleda tööõnnetustena, oskab läbi viia tööõnnetuse ja kutsehaiguse tööandja-poolseid uurimistoiminguid ning oskab planeerida ja ellu viia sarnaste juhtumite vältimiseks vajalikke tegevusi;
 8. Saab aru riskianalüüsi ja sisekontrolli vajalikkusest ja olemusest, saab ülevaate enamlevinud metoodikatest ja nõuetest riskianalüüsi läbiviimisel töökeskkonnas

 

 

 

Koolituse sihtgrupp: 
Töökeskkonnaspetsialisti pädevuskoolitus on mõeldud ettevõtetes-asutustes määratud töökeskkonnaspetsialistidele ja töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitvatele tööandjatele, juhtidele ja spetsialistidele.

Koolituse moderaator:
Krista Silbaum, RA Koolitused juhataja ja tööohutusvaldkonna lektor; töökeskkonnaspetsialist, töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus, omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste teenuste pakkumise raames (töökeskkonnaspetsialisti teenus, riskianalüüside läbiviimine) mitmetes erinevates ettevõtetes nii ehitusvaldkonnas, metallitööstuses kui ka kaubanduses. Tegev tööohutusteemade lektorina RA Koolituste tööohutusalastel koolitustel, samuti Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kaasik Koolitused OÜ-s.

Lektorid:
Krista Silbaum, Priit Siitan, Marina Järvis, Karin Reinhold, Tiiu Tamm, Priit Lattik

Koolituse toimumise koht:
RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Parkimine:
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!
Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Koolituse kestus: 
Igal koolituspäeval algusega kell 09.00 kuni 16.00

Koolituse maksumus:
ÜHE KOOLITUSPÄEVA TAVAHIND  155 € + km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, mis saadetakse koolituspäevale eelneval päeval osaleja e-postile, kahte kohvipausi koos suupistetega ja lõunasööki, tunnistust koos esmaabiplakatiga).

Soodustused:

ÜHE KOOLITUSPÄEVA SOODUSHIND 125 € + km/osaleja (kehtib kõigile, kes on registreerunud enne 29.01.2019)
OSALEDES KOKKU KOLMEL KOOLITUSPÄEVAL KEHTIB ERIHIND 345 € + km/osaleja (st. ühe koolituspäeva hinnaks on lausa 115 € + km/osaleja)
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, mis saadetakse koolituspäevale eelneval päeval osaleja e-postile, kahte kohvipausi koos suupistetega ja lõunasööki, tunnistust koos esmaabiplakatiga).

 

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Loeng
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Loeng
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

 

 

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid elektrooniliselt;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabiplakat  töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: 2 suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala puhvet;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)
elektroonilineVõite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.