Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine

Kuidas üles ehitada töökeskkonna riskianalüüsi ja missugused on õigusaktidest tulenevad nõuded?

Koolitusel ”Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine” alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – vaatame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega. Vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Jätkates töökeskkonna riskianalüüsi protsessiga vaatame üle, millised võimalikud füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas võivad esineda ning kuidas kaardistatud ohutegureid kirjeldada ja hinnata. Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

Koolitus on kõigile, kes soovivad läbi viia töökeskkonna riskianalüüsi – töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed ja keskastme juhid.

Koolitusel käsitleme alljärgnevaid teemasid:

  1. Mis on töökeskkonna riskianalüüs ja miks seda vaja on? Töökeskkonna-alane statistika, tööõnnetuste ja kutsehaiguste ülevaade;
  2. Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;
  3. Ohutegurite väljaselgitamine. Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid; nende kaardistamise ja kirjeldamise võimalused;
  4. Õigusaktidest tulenevad nõuded.
  5. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;
  6. Ohustatud inimeste väljaselgitamine, kes ja kuidas võib olla töökeskkonnas ohustatud toimivate ohutegurite suhtes;
  7. Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinuimad põhimõtted; Riskianalüüsi elektroonilised abivahendid;
  8. Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Terviseriskide vähendamise ja haldamise tegevuskava koostamine. Sisekontrolli korraldus.


Koolituse hind:

Soodushind:

249 eurot + km/osaleja 199 eurot + km/osaleja
Koolituse hind sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunasööki 2-l koolituspäeval, tunnistust Soodushind kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%
Info koolituse toimumisaja ja -koha osas leiate SIIT

 

 

KOOLITUSELE REGISTREERUMISEKS TÄIDA PALUN ALLOLEV VORM ↓(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha peal


 

 

Võite oma meelt igal ajal muuta ja loobuda uudiskirjade saamisest vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee