Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.
Koolitusel ”Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine” alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – vaatame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega. Vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Jätkates töökeskkonna riskianalüüsi protsessiga vaatame üle, millised võimalikud füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas võivad esineda ning kuidas kaardistatud ohutegureid kirjeldada ja hinnata. Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

 

 

Teemad:

  1. Mis on töökeskkonna riskianalüüs ja miks seda vaja on? Töökeskkonna-alane statistika, tööõnnetuste ja kutsehaiguste ülevaade;
  2. Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;
  3. Ohutegurite väljaselgitamine. Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid; nende kaardistamise ja kirjeldamise võimalused;
  4. Õigusaktidest tulenevad nõuded.
  5. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;
  6. Ohustatud inimeste väljaselgitamine, kes ja kuidas võib olla töökeskkonnas ohustatud toimivate ohutegurite suhtes;
  7. Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinuimad põhimõtted; Riskianalüüsi elektroonilised abivahendid;
  8. Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Terviseriskide vähendamise ja haldamise tegevuskava koostamine. Sisekontrolli korraldus.

 

 

Koolituse sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed ja keskastme juhid

Lektor:
Krista Silbaum

Koolituse toimumise koht:
RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.

Parkimine: 
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

Ühistranspordi kasutajatele: 
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Koolituse kestus:
kell 09.00 – 16.00

Koolituse hind:
249
 eurot + km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi 2-l koolituspäeval, tunnistust)

Soodushind:
199 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

 

Koolituspäeva ajakava mõlemal päeval:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Loeng
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Loeng
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

       

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid osaleja soovil kas paberkandjal, elektrooniliselt VÕI MÕLEMAD – märgi oma soov registreerumisvormil;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabiplakat töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: hommikul ootab Teid hommikukohv või tee, päeva jooksul toimub kaks suupistetega kohvipausi ja lõunapaus sooja ja maitsva lõunasöögiga; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Tark Cafe;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)elektrooniliselt e-posti aadressilepaberkandjal koolitusel koha pealVõite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.