Esmaabiandja väljaõpe eesti ja vene keeles

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

Õnnetusjuhtumid võivad ootamatult aset leida kõikjal, kus me liigume või viibime, olenemata kella- või aastaajast. Esmaabiandjate väljaõppekoolitus annab põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi ja eluohtlike haigusseisundite korral meditsiinilise abi saabumiseni. 16-tunnine esmaabiandjate väljaõpe on ette nähtud EV Sotsiaalministeeriumi määrusega nr. 80 (14.12.2000) – igas töökohas peab olema väljaõppe läbinud esmaabiandja.

Tööelu portaal esmaabi andjatest ja esmaabikoolitusest:

“Esmaabiandjaks saab olla ainult asjakohast koolitust saanud töötaja. Koolituse sisu on määratud sotsiaalministri määrusega nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”. Tööandja peab korraldama ettevõttes esmaabi andvale töötajale väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Esmaabi andmise esmane väljaõpe peab olema vähemalt 16 -tunnine. Iga kolme aasta järel tuleb esmaabiandja suunata täiendusõppele.

Tööandja määrab esmaabi andmiseks töötajad, nende arv sõltub ettevõtte suurusest ja jagunemisest struktuuriüksusteks. Esmaabiandjale korraldab väljaõppe tööandja. Kui ettevõtte asub mitmes territoriaalselt eraldatud struktuuriüksuses või tehakse töid vahetustega, peab igas struktuuriüksuses või vahetuses olema kohal vähemalt üks esmaabiandja. Küsimusele, kui palju esmaabiandjaid kokku on ettevõttes vaja, ei olegi lihtne vastata. Selle üle otsustamisel peab tööandja lähtuma ettevõtte tegevuse laadist, töötingimustest ja töötajate arvust. Oluline on järgida põhimõtet: igal ajahetkel, igas tööga seotud olukorras peab olema tagatud, et õnnetuse korral oleks kiiresti kättesaadav esmaabi anda oskav inimene. Esmaabiandjate arvu määramisel võiks arvestada olukorraga, et õnnetus võib juhtuda ka selle inimesega, kes oskab esmaabi anda. Lisaks tasub meeles pidada, et töötaja, kes on ainus esmaabiandja, võib olla hoopis puhkusel, haiguslehel või mingil muul põhjusel töökohast eemal.”

 

Koolitusi korraldame koostöös Eesti Punase Ristiga (koolitusluba nr 6101 HTM).
Punase Risti esmaabikoolitus on registreeritud Sotsiaalministeeriumis. Kursus omab rahvusvaheliselt tunnustatud EUROSERTIFIKAATI.

 

 

KOOLITUSE ÜLESEHITUS JA TEEMAD:

I koolituse päev:

09:00 – 12:30   EPR esmaabikursusest. Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine. Võõrkehad hingamisteedes (harjutamine simulatsiooninukul). Teadvusetus, selle põhjused. Aju hapniku varustus. Ohuolukorrad. Elupäästva EA (esmaabi) andmine: uppumise, südameinfarkti korral, elektriga seotud õnnetuste puhul. Praktiline harjutamine elustamisnukkudel: “Anne” ja “Baby” üksinda ja kahekesi. Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse, harjutamine. AED aparaadi kasutamine –näitlik õpe.
12:30 – 13:30  LÕUNA  (lõunatamine osaleja vabal valikul läheduses asuvates toidukohtades)
13:30 – 16:00  Verejooksud. Verejooksu liigid, nende iseloomustamine. Verejooksu peatamise võtted.  Haavad. Haavade tüübid, tekkemehhanismid, haavade ja verejooksu koos esinemine.  Põletused. Põletusastmed, nende iseloomustamine. Šokk. Šoki olemus ja selle tunnused. Esmaabis kasutatavad sidumisviisid.   Kolmnurkrätiku kasutamine. Harjutamine paarikaupa esmaabiõpetaja juhendamisel.

II koolituse päev:

09:00 – 12:30 Liigesetraumad: nikastused, nihestused, põrutused. Luumurrud: kinniste-, lahtiste luumurdude erinevused; luumurdude tekkemehhanismid. Silmatraumad. Amputatsioon. Praktiline harjutamine  mitmesugustes ohuolukordades
12:30 – 13:30   LÕUNA  (lõunatamine osaleja vabal valikul läheduses asuvates toidukohtades)
13:30 – 15:30   Mürgitused: alkoholi-, seene-, olmekeemiamürgitused. Rästiku-, putukahammustused. Allergia. Kuumakahjustused. Söövitused. Külmakahjustused. Pindmine külmumine, alajahtumine e. Hüpotermia. Psühholoogiline esmaabi õnnetusolukordades.
15:30 – 16:00      Kursustel saadud teadmiste kontrollimine. Praktiliste ülesannete sooritamine. Esmaabi testi küsimustele vastamine.

 

SELLE KOOLITUSE PUHUL EI OLE VÕIMALIK KOOLITUSMATERJALE OSALEJATELE ELEKTROONILISEL KUJUL SAATA!

Lektorid: Ellen Sternhof, Merike Mets või Jelena Katujeva
Koolituse toimumise koht: Eesti Punase Risti koolituskeskus, Eha tn 8, Tallinn
Parkimine: Eha tänav asub Tallinna Kesklinna tasulises parkimistsoonis, lähim tasuta parkimise võimalus asub Kristiine keskuses 15 minutilise jalutuskäigu kaugusel! Lähim avatud parkla 5 minutilise jalutuskäigu raadiuses asub aadressil Adamsoni 34 (5€/päev)
Ühistranspordi kasutajale: Eesti Punase Risti koolituskeskuse läheduses (Eha tn 8, Tallinn) asuvasse peatusesse Tehnika sõidavad bussid nr. 2240, 4141B43 ja 59 ning trollid 1, 4 ja 5. Peatusest on Eesti Punase Risti koolituskeskusesse umbes 3 minutiline jalutuskäik (250 m)
Koolituse kestus:  kell 09.00 – 16.00
Koolituse hind: 60 eurot + km/ osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause, tunnistust)
Soodushind: 55 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust) ja juhul kui registreeritakse kaks või rohkem samast ettevõttest osavõtjat.

PS! Palume osalejatel selga panna mugav riietus praktiliste ülesannete (sh elustamine) sooritamiseks.

 

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!
Tuletame meelde, et sooduskupongi soodustus ei kehti sellele koolitusele.
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal) Võite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.