Töökeskkonnaspetsialisti baaskoolitus

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas!

Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse järgi peavad tööandjad määrama ettevõttes/asutuses töökeskkonnaspetsialisti. Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse kohaselt saab töökeskkonnaspetsialistiks määrata töökeskkonnaalaste oskuste ja teadmistega töötaja, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi.

Lisaks meie poolt korraldtavale põhjalikule pädevuskoolitusele pakume nüüd ka alustavatele töökeskkonnaspetsialistidele 3-päevase baaskoolitust, et anda neile oma töökohustuste täitmiseks vajalikke teadmisi ja infot ning oskusi ja vilumust oma ettevõttes/asutuses töökeskkonnaalast tööd paremini ja tulemuslikumalt korraldada.

 

Töökeskkonnaspetsialisti baaskoolituse koolitusprogramm (24 akadeemilist tundi) on sissejuhatuseks töökeskkonnavaldkonda tööandja seisukohalt; vastused leiame küsimustele:

 • millised on põhinõuded,
 • milliseid õigusakte tuleb järgida,
 • kuidas nõudeid täita,
 • milliseid dokumente ja kuidas tuleks koostada ja edaspidi hallata

ning otse loomulikult saame selgeks põhitõed teemal:

 • mis on riskianalüüs,
 • millest alustada ja
 • kuidas seda läbi viia ning dokumenteerida.

 

Töökeskkonnaspetsialistide baaskoolituse I koolituspäeva eesmärgiks on anda ülevaade tööohutusalase töö korralduse nõuetest ja võimalustest ning abistada töökeskkonnaspetsialisti tööohutusalase dokumentatsiooni ettevalmistamisel ja haldamisel.

Töökeskkonnaspetsialistid, eriti just äsja selles rollis alustanud töötajad leiavad meie kursusele tulles I koolituspäeval koolitusprogrammi, mis on koostatud just lähtudes vajadusest praktilisel moel üle vaadata ja arutleda tööohutusalase dokumentatsiooni koostamise teemal. Muuhulgas tutvustatakse seadusandlusest tulenevaid nõudeid töökeskkonna dokumentatsiooni vormistamisele. Osalejad saavad koolituselt kaasa ka hulgaliselt vajalikke näidiseid.

Koolituse II loengupäeval alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – töötame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega, vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil alustada töökeskkonna riskianalüüsi protsessiga.

Töökeskkonnaspetsialisti baaskoolituse III koolituspäeval vaatame üle võimalikud töökeskkonna ohutegurid ning nende esinemise ja tuvastamise võimalused, töötame läbi erinevate õigusaktide nõudeid, tutvume enimkasutatud metoodikatega. Vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda. Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

 

Teemad töökeskkonnaspetsialisti baaskoolitusel:

I KOOLITUSPÄEV:

 1. Eesti Vabariigi töötervishoiu ja tööohutusega seonduvad õigusaktid;
 2. Järelevalve korraldus
 3. Töökeskkonnaalase töö korraldamine ettevõttes ja asutuses; Töökeskkonnaspetsialisti määramine, töökeskkonnavolinike valimised, töökeskkonnanõukogu liikmete määramine, esmaabiandjate määramine, Tööinspektsiooni teavitamine – tähtajad ja vorminõuded
 4. Töökeskkonna-alane statistika, tööõnnetuste ja kutsehaiguste ülevaade; Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine; Tööst põhjustatud haigestumised; tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimisega seonduv dokumentatsioon

II KOOLITUSPÄEV:

 1. Esmaabi korraldus. Tervisekontrolli korraldus ja sellega seonduvad dokumendid
 2. Tööohutusalane juhendamine ja väljaõpe, ohutusjuhendid ja koolituste registreerimine
 3. Isikukaitsevahendite väljastamine
 4. Nõuded töökohale ja töövahendile

III KOOLITUSPÄEV:

 1. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus; Õigusaktidest tulenevad nõuded riskianalüüsile.
 2. Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Töökeskkonnas esineda võivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid ning nende tuvastamise võimalused; Ohustatud inimeste väljaselgitamine
 3. Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted; Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine.
 4. Sisekontrolli korraldus, sisekontrolli plaan/kava, terviseriskide vähendamise ja ennetamise tegevuskava. Riskianalüüsi, sisekontrolli ja tegevuskavaga seonduvad dokumendid, näited vormistamisest

Koolituse lõppedes osaleja:

 • Osaleja saab ülevaate töötervishoiu- ja tööohutusalase seadusandluse nõuetest, tööandja ja töötaja kohustustest ja õigustest;
 • Mõistab, millised tüüpilised füüsikalised, keemilised, psühhosotsiaalsed, bioloogilised ja füsioloogilised ohutegurid võivad esineda tema töökeskkonnas;
 • Oskab kirjeldada ja kaardistada enamlevinud töökeskkonna ohutegureid;
 • Tunneb enamlevinud töökeskkonna riskide hindamise põhimõtteid, oskab neid kasutada töökeskkonna riskide hindamisel;
 • On omandanud teadmised erinevate riskianalüüside vormistusviiside osas.

 

Koolituse sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, tööandjad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid ettevõttes või asutuses

Lektor:
Krista Silbaum

Koolituse toimumise koht:
RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus

Parkimine:
TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2.70 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!

Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval

Koolituse kestus:
Kell 09.00 – 16.00

Koolituse hind: 
288
 eurot + km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipausi ja lõunapausi, tunnistust)

Soodushind: 
259
 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Loeng
12.15-12.45 Lõuna
12.45-14.15 Loeng
14.15-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

 

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabiplakat töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: hommikul ootab Teid hommikukohv või tee, päeva jooksul toimub kaks suupistetega kohvipausi ja lõunapaus sooja ja maitsva lõunasöögiga; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Tark Cafe;


HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!(Vastavalt Täiendkoolituse standardi §3 lg3 p1 järgi peavad kõik tunnistused ja tõendid olema personaalsed)


(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta, kuhu registreerute, saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse registreerumiskinnitus/informatsioon mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära 'Lisainfo' väljal)


(ettevõte/asutus või eraisik)


(tänav, majanumber, asula, maakond ja postiindeks)
Võite oma meelt igal ajal muuta, vajutades mis tahes e-posti teel saadud e-kirja jaluses nupule ”Unsubscribe” või kirjutades meile aadressile koolitus@rakoolitus.ee
Me käsitleme Teie andmeid austusega. Lisateavet meie privaatsustavade kohta leiate koolitustingimustest. Kui vajutate nupule ”Lisage mind uudiskirja saajaks” ülal, nõustute, et võime Teie andmeid töödelda vastavalt käesolevatele tingimustele.