Ettevõttest

RA Koolitused Töötervishoiu väljaõpe Esmaabikoolitused Riskianalüüsi koolitused Kemikaalide ohutu käitlemine Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitused Raskuste käsitsi teisaldamine Leedvalgustuse tervisemõju töökeskkonnas
Need koolitused leiate meie koolituskalendrist või saate tellida sisekoolitusena. Kirjutage meile koolitus@rakoolitus.ee või info@rakoolitus.ee või helistage +372 56934660

 

 

Seda, kuidas korraldada ettevõttes töökeskkonnaalast tööd ja seega tõsta ettevõtte üldist töökultuuri ja tööohutuse taset, ei määra mitte ainult ettevõtte juhtkond/töökeskkonnanõukogu, vaid paljuski ka allüksuste ja kesktaseme juhid. Nende võtmetöötajate ohutusalased teadmised ja eeskuju on enamasti kõigi teiste töötajate ohutuse võti.

 

Meie koolitused annavad teie töötajatele mitte ainult määruses loetletud teemade kohustuslikud ettekanded, vaid ka palju enamat: selgitame seadusesätete juurde alati ka MIKS ja KUIDAS tuleks nõudeid täita, et parandada ettevõtte töökeskkonda ja sealtkaudu ka töötajate rahulolu.

RA Koolituste tegevuse eesmärgiks on pakkuda töötervishoiu- ja tööohutusalaseid koolitusi, õppepäevi, seminare, klubiüritusi, õpitubasid jms, mis annaksid praktilise väärtusega vastuseid tööandjate ja töötajate tegelikele reaalses elus ettetulevaile küsimustele ning aitaksid korraldada tõhusamalt töökeskkonna juhtimist ja tagada ohutut tööelu.

Meie visioon on saada tunnustatuimaks (töö)ohutusega seotud avalikke koolitusi pakkuvaks ettevõtteks Eestis.

Meie missioon on praktiliste ja kvaliteetsete koolituste abil anda teie töötajatele ohutusalaseid teadmisi ja oskusi, et parendada seeläbi ettevõtte töökeskkonda, töötajate motivatsiooni ja rahuolu ja seeläbi tagada ohutum tööelu.

 

 

RA Koolitused OÜ
Väike-Paala 1, Tallinn
11415 Harjumaa
Registrikood: 12612978
KMKR: EE101697529
Swedbank  A/a: EE62 2200 2210 5912 2666

Tel: +372 56 93 4660
e-post: info@rakoolitus.ee
arved palume saata: arved@rakoolitus.ee

www.rakoolitus.ee

 

RA Koolitused OÜ on 14.04.2014 Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendusõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi,  täiendõppekursuste läbiviimiseks. Registreering kehtib kuni 14.04.2017.

Teade koolitusasutuse registreerimisest

RA Koolitused OÜ on 14.12.2016 Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel esmaabiandjate välja- ja täiendusõppekursuste läbiviimiseks. Registreeringu nr 13/2016.

Teade koolitusasutuse registreerimisest

 

 

 

 

 

 

RA Koolitused  Töötervishoiu väljaõpe  Esmaabikoolitused ● Riskianalüüsi koolitused  Kemikaalide ohutu käitlemine  Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitused  Raskuste käsitsi teisaldamine  Leedvalgustuse tervisemõju töökeskkonnas
Need koolitused leiate meie koolituskalendrist või saate tellida sisekoolitusena. Kirjutage meile koolitus@rakoolitus.ee või info@rakoolitus.ee või helistage +372 56934660