Karin Reinhold

Karin Reinhold töötab Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsendina ning on Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor.  2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna

Jana Paju

Jana Paju on Tallinna Ülikooli doktorant eksperimentaalfüüsika valdkonnas. Ta on õppinud kõrvalerialana ka bioloogiat. Et tööohutuse valdkond on tihedalt seotud nii füüsikaliste mõõtmistega kui ka

Peeter Parre

Lõpetanud TPI 1976. aastal kütte-ventilatsiooni insenerina. Magistrikraad 2002. Töötanud projekteerimises 40 aastat, selle kõrval õpetanud TTÜ-s sisekliima ja selle kujundamisega seotud aineid 36 aastat. Inseneribüroo

Tiiu Tamm

Tiiu Tamm on valgustusele spetsialiseerunud elektriinsener, peab loenguid TTÜ-s, EKA-s ja TTK-s. Tiiu Tamm Inseneribüroo omaniku ja konsultandina nõustab ja koolitab ka ettevõtetes. RA Koolituste

Sigrid Kalle

Sigrid Kalle on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemiat ja biotehnoloogiat. Eriti orgaaniline keemia oli ja jääb lektorile südamelähedaseks, kuid kuna on huvi ka meditsiini vastu, siis

Laura Arland

Töökeskkonna insener, ergonoom. Töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina, töökeskkonnaspetsialistina ja riskianalüütikuna erasektoris. Laura osales ka Tööinspektsiooni poolt korraldatud töökeskkonnaspetsialistide koolituse lektorite pädevuse hindamisel ning

Aivar Põlda

Kahjuennetus OÜ tuleohutusekspert ja koolitaja, omab pikaajalist erasektoris tuleohutusalast töökogemust juba pea 10 aastat. Kahjuennetus OÜ tegeleb nii tuleohutusalaste koolituste ja õppuste läbiviimisega kui ka

Krista Silbaum

RA Koolitused OÜ juhataja ja koolitaja, töökeskkonnaspetsialist. Töötanud kvaliteedi- ja keskkonnajuhi-, töökeskkonnajuhi- ja töökeskkonnaspetsialistina erinevates valdkondades (keemiatööstus, ehitus, puidutööstus, toiduainetetööstus), omandanud lisaks praktilisi kogemusi töökeskkonnaalaste

Monika Loit-Kilgas

Psühholoog-koolitaja. Lõpetanud 1975 aastal Tartu Ülikooli. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Psühholoogilise nõustamise ja

Priit Siitan

Tallinna Tehnikakõrgkooli tööohutusalaste õppeainete lektor. Tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983. aastast Töötanud 2000-2006 Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel Euroopa Liidu liikmesriikides. Aastatepikkune tööohutusteemade