Sigrid Kalle

Sigrid Kalle on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemiat ja biotehnoloogiat. Eriti orgaaniline keemia oli ja jääb lektorile südamelähedaseks, kuid kuna on huvi ka meditsiini vastu, siis magistrantuuris spetsialiseerus töötervishoiule. On end täiendanud mitmetel erinevatel koolitustel nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel tegutseb Tallinna Tehnikaülikoolis tööohutuse lektorina ning tegeleb analüütilise keemia ja meditsiini vallas doktoritöö kirjutamisega. Lisaks viib läbi ka töökeskkonna mõõtmisi ja riskianalüüse.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. töökeskkonnaalane juhendamine ja väljaõpe töökohal, ohutusjuhendid;
  2. töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid, töökeskkonna riskide ohjamise abinõud, tegevuskava koostamine.