Priit Siitan

Tallinna Tehnikakõrgkooli tööohutusalaste õppeainete lektor. Tegelenud töökeskkonnaalaste küsimustega alates 1983. aastast Töötanud 2000-2006 Tööinspektsiooni peadirektorina. Osalenud paljudel rahvusvahelistel töökeskkonna temaatilistel seminaridel/konverentsidel Euroopa Liidu liikmesriikides. Aastatepikkune tööohutusteemade lektorikogemus paljudelt erinevatelt tööohutusalastelt koolitustelt ja seminaridelt.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitused eesti ja vene keeles; Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine, tööst põhjustatud haigestumised;
  2. tööandja vastutus, näited kohtupraktikast.