Monika Loit-Kilgas

Psühholoog-koolitaja. Lõpetanud 1975 aastal Tartu Ülikooli. Töötanud Tallinna Ülikooli juures teadurina ning psühholoogina ehitusorganisatsioonis, Tallinna Kesklinna Lastepolikliinikus, Tallinna Kriisiabikeskuses ning Keila Algkoolis. Psühholoogilise nõustamise ja teraapia kõrval tegelenud ka juhtide, õpetajate, meditsiini- ja sotsiaaltöötajate suhtlemis-, stressi-, kriisipsühholoogia- ja tervisealase koolitusega.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitused:

  1. psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas;
  2. psühholoogilise esmaabi (PEA) baas- ja täiendkoolitus;
  3. suhtlemismeisterlikkuse kursus – konfliktide vältimine töökeskkonnas.