Laura Arland

Töökeskkonna insener, ergonoom. Töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina, töökeskkonnaspetsialistina ja riskianalüütikuna erasektoris. Laura osales ka Tööinspektsiooni poolt korraldatud töökeskkonnaspetsialistide koolituse lektorite pädevuse hindamisel ning Euroopa Liidu vanemtööinspektorite komitees. Teadustöö raames kirjutanud teadusartikleid ja osalenud ka erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendõppe koolitused vene keeles

Лаура Арланд:  Инженер в сфере гигиены и безопасности с опытом работы в Инспекции по труду, Комитете старших инспекторов по труду ЕС, Таллинском Техническом Университете и в частном секторе как специалист по рабочей среде и аналитик рисков. Магистр технических наук по специальности эргономика. Докторант, автор научных статей и участник международных конференций и конгрессов в сфере безопасности труда.