Karin Reinhold

Karin Reinhold töötab Tallinna Tehnikaülikooli Töökeskkonna ja –ohutuse õppetooli dotsendina ning on Riskiekspert OÜ juhataja ja tööohutusalaste süvakoolituste lektor.  2009. aastal kaitstud doktorikraad keskendus töökeskkonna riskide hindamiseks kasutatavate riskimaatriksite analüüsimisele, sealhulgas keemiliste ja füüsikalistele ohuteguritele. Toksikoloogiaalased teadmised on Karin omandanud Uppsala Ülikoolis; ning  kemikaaliohutuse spetsialistina on ta konsulteerinud mitmeid Eesti suurettevõtteid. Karin on viimase 12 aasta jooksul osalenud kümnetel töötervishoiu-, tööohutuse, ergonoomia- ja tervise edenduse rahvusvahelistel konverentsidel ja maailmakongressidel, sealhulgas ka võtmelektorina. Hetkel on ta täitja mitmes rahvusvahelises tööohutusalases projektis, näiteks ESENER-2 jätku-uuringus. TTÜ Ergonoomialabori kvaliteedijuhina viib ta läbi töökeskkonna mõõdistamisi ning riskianalüüse. Tema praeguseks peamiseks uurimissuunaks on ettevõtete ohutuskultuur ning juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid ja ettevõtetes kasutatavate kemikaalide mürgisuse hindamise võimalused. Ta on avaldanud üle 70 teadusartikli.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. töökeskkonna füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused jms) ning füüsikalis-mehhaanilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite  määramine ja mõõtmine;
  2. töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrite mõõtmine;
  3. töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötajate tervisele.