Jana Paju

Jana Paju on Tallinna Ülikooli doktorant eksperimentaalfüüsika valdkonnas. Ta on õppinud kõrvalerialana ka bioloogiat. Et tööohutuse valdkond on tihedalt seotud nii füüsikaliste mõõtmistega kui ka bioloogiliste mõjudega, on ta täna Tallinna Tehnikaülikoolis tööohutuse lektoriks, viib läbi töökeskkonna mõõtmisi ning teeb antud valdkonnas ka teadustööd.

RA Koolituste lektor:
Töökeskkonnaspetsialistide pädevuskoolitus:

  1. töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, raskuste teisaldamine, töökoha ergonoomia, nõuded kuvaritööle, nõuded töökohale;
  2. töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete inglisekeelne väljaõppekoolitus;
  3. töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, raskuste teisaldamine, töökoha ergonoomia, nõuded kuvaritööle, nõuded töökohale;
  4. füüsikalised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele.