Raskuste käsitsi teisaldamise koolituse õppekava

1Õppekava nimetusRaskuste käsitsi teisaldamise koolituse õppekava
2Täienduskoolituse asutuse nimetusRA Koolitused OÜ
3Õppekava rühmTöökaitse
4ÕppekeelEesti
5ÕpiväljundidKoolituse lõppedes on osaleja omandanud ja oskab praktilises tööelus:

·         kasutada raskuste käsitsi teisaldamisel ohutuid töövõtteid;

·         juhendada kolleege ning läbi viia organisatsioonisisest raskuste teisaldamise ohutusjuhendamist;

·         koostada ohutusjuhendeid raskuste teisaldamisega tegelevatele töötajatele.

6Õpingute alustamise tingimusedE-posti teel saadetud sooviavaldus (reg@rakoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi, asutus, asutuse aadress, telefoni number, osaleja e-posti aadress, isikukood (tunnistuse jaoks), arve saaja aadress ja nimi. Või registreeritakse end registreerumisvormil.
7Koolituse läbimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusKoolituse sihtgrupiks on ettevõtete ja asutuste töötajad, kes igapäevaselt puutuvad kokku raskuste käsitsi teisaldamisega, organisatsiooni sisekoolitajad, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, eraisikud, kes soovivad omandada ohutuid töövõtteid raskuste teisaldamiseks.

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.

8Õppe kogumahtAuditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal 8 akadeemilist tundi

9Õppe sisu·         Raskuste käsitsi teisaldamisega seonduvad töötervishoiu- ja tööohutusalased õigusaktid, nõuded Eestis ja Euroopas;

·         Raskuste käsitsi teisaldamise riskihaldamise põhjused ja vajadus, terviseriskid;

·         Raskuste käsitsi teisaldamise riski kaardistamise ja hindamise võimalused ja meetodid;

·         Seljavalu riskifaktorid;

·         Raskuste tõstmine, hoidmine, mahapanemine, lükkamine, vedamine, kandmine ja liigutamine – ohutud meetodid ja töövõtted.

Eesti esimese RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) liikmena pakume raskuste käsitsi teisaldamise koolitust, mille ülesehitus vastab Suurbritannias kasutatavale BTEC Level 3 Manual Handling Trainers koolituse kavale ja metoodikale (http://www.rospa.com/safety-training/work/manual-handling/trainers/).

10Õpikeskkonna kirjeldusKoolitus toimub RA Koolituste õppeklassis (Tallinn, Väike-Paala 1), mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Osalejatele on olemas vajalikud olmeruumid (tualett, riietehoid jms). Kõik RA Koolituste poolt koolitustegevusel kasutatavad õppe- ja olmeruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.
11Õppematerjalide loendLektori poolt koostatud konspekt, raskuste teisaldamise abivahendid, videomaterjalid
12Lõpetamise tingimusedKoolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse tunnistus.
13Koolitajad/lektoridKrista Silbaum, sertifitseeritud BTEC Tase 3 Käsitsi raskuste teisaldamise koolitaja, 2016