Tuleohutuse enesekontrolli ja evakuatsiooni eest vastutavate isikute koolitus

Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Selleks, et oleks võimalik seadusest tulenevaid kohustusi mõistlikult täita, tuleks määrata tuleohutuse eest vastutav isik nii asutuses/ettevõttes üldiselt kui ka üksuste/osakondade lõikes. Ettevõte/asutus peab järgima tuleohutusnõudeid ja kontrollima tema valduses oleva kinnisasja, ehitise, ruumi, seadme ja nende kasutamise ohutust ja nõuetekohasust (enesekontroll). Selleks, et kontrolli nõuetekohaselt ja vajalikul määral teostada, määratakse tuleohutuse eest vastutava isiku ülesandeks kontrollida, et ettevõtte/asutuse töötajad ja muud isikud, kes viibivad tema vastutusalas, täidavad kehtivaid tuleohutuse nõudeid ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning samuti määratakse tema ülesandeks tihti ka ohu korral evakuatsiooni korraldamine vastavalt tegevuskavale. Tuleohutuse eest vastutav isik vajab teadmisi uuenenud seadusandluse nõuetest ning nende rakendamisvõimalustest töökeskkonnas ja objektil. Ettevõttes/asutuses tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus annab teie ettevõttes tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele  parima võimaluse end tuleohutusalaste nõuete ja seadusandlike aktidega kurssi viia.

 

Teemad:

  1. Tuleohutust reguleerivad õigusaktid Eesti Vabariigis;
  2. Tuleohutusalane dokumentatsioon ettevõttes/asutuses;
  3. Tuleohutusalane enesekontroll;
  4. Enesekontrolli tuleohutusaruanne tuleb esitada ehitiste kohta, kus paiknevad: lasteaiad; koolid; majutusasutused; ravi-ja hoolekandeasutused; kaubanduskeskused; suuremad põllumajandus- ja tööstushooned; kõrghooned; maaalused garaažid; elutähtsat teenust pakkuvad asutused.
  5. Tuleohutusalane teadlikkus
  6. Riiklik tuleohutusjärelevalve

 

Koolituse sihtgrupp:  Tuleohutuse eest vastutavad töötajad ettevõtetes ja asutustes, sh lasteasutustest, majutusasutustes, büroohoonetes, kaubanduskeskustes, kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste hoonetes.
Lektor: Aivar Põlda
Koolituse toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.
Parkimine: TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!
Ühistranspordi kasutajatele:
Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.
Koolituse kestus:  kell 09.00 – 16.00
Koolituse hind: 96 eurot + km/ osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)
Soodushind: 78 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.40 Kohvipaus
10.40-12.10 Loeng
12.10-12.50 Lõuna
12.50-14.20 Loeng
14.20-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (sügis – talve perioodil -10% ja suveperioodil 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid osaleja soovil kas paberkandjal, elektrooniliselt VÕI MÕLEMAD;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse jm kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud tuleohutusplakat  töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: 2 suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala puhvet;

Registreerimiseks palume täita allpool registreerimisvorm.












elektroonilinepaberkandjal



HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel (osaleja nimi ja isikukood) või elektrooniliste koolitusmaterjalide edastamisel (e-posti aadress) osalejale!