Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus MUJAL EESTIS

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.


Teemad:

 1. Millest alustada asudes ametisse töökeskkonnaspetsialisti /töökeskkonnavolinikuna: Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töökeskkonna-alased mõisted. Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused. Töökeskkonna struktuurid (-spetsialist, -volinik, -nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded. Kuidas peaks olema korraldatud ettevõtte tööohutus ja töötervishoid, töötaja ja tööandja koostöö;
 2. Tööandja vastutus töötaja tervisele tekitatud kahju eest;
 3. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste statistika. Tööõnnetustest ja kutsehaigustest teatamine, uurimine ja registreerimine. Tööst põhjustatud haigestumised;
 4. Töötajate juhendamine ja väljaõpe – millised on nõuded ja kuidas tööohutusalast juhendamist korraldada ning dokumenteerida;
 5. Töötajate tervisekontrolli korraldus. Esmaabi korraldus ettevõttes;
 6. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;
 7. Töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele, õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused. Räägime füüsikalistest ohuteguritest ning töövahenditega/seadmetega töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest;
 8. Töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine; peamised kutsehaiguste põhjused;
 9. Töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide töötervishoiu ja tööohutuse nõuded;
 10. Töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;
 11. Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid;
 12. Töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine. Töökeskkonna sisekontroll laiemas ja kitsamas mõistes.

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid, töökeskkonnaspetsialistid ja tööandjad, kes täidavad töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid organisatsioonis

Koolituste toimumise kohad:
Pärnu: Roheline 1 b (Nooruse Maja), kell 10:30-17:30, lektor Krista Silbaum
Rapla: Tallinna mnt 17a (Rapla Kultuurikeskus) kell 10:00-17:00, lektor Krista Silbaum
Rakvere: Tallinna 12 (Sushi Tiger) kell 10:30-17:30, lektor Krista Silbaum
Haapsalu: Sadama 9/11 (Spaahotell Laine) kell 10:00-17:00, lektor Krista Silbaum

Koolituse hind:  172 eurot + km/ osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)
Soodushind: 159 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (tavaliselt 10 päeva enne koolituse algust)
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust)

Koolitusi korraldame koostöös Kaasik Koolitused OÜ-ga.

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!
Tuletame meelde, et sooduskupongi soodustus ei kehti sellele koolitusele.
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta k.a. arve koolituse eest saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse informatsioon või arve koolituse eest mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära ''Lisainfo'' väljal)elektroonilinepaberkandjal
Jah, soovin
Ei soovi