Sissejuhatus Riskianalüüsi

  Koolitusele saab registreeruda täites ära registreerimisvormi, mis asub lehe allosas! 

Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.

Sissejuhataval riskianalüüsi koolitusel alustame samm-sammult töökeskkonna riskianalüüsi protsessi – vaatame läbi erinevate õigusaktide nõuded, tutvume enimkasutatud metoodikatega. Vaatame üle, millised eeltööd oleks vajalik enne riskianalüüsiga alustamist ära teha, milliseid materjale ja infot oleks vaja hankida ning kuidas infot koguda.

Koolitusmaterjali hulgas on näidised erinevatest riskianalüüside dokumenteerimise vormidest, ankeetidest, juhised erinevate ohutegurite gruppide riskianalüüsiks, et aidata teil töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

Teemad:

  1. Mis on töökeskkonna riskianalüüs ja miks seda vaja on? Töökeskkonna-alane statistika, tööõnnetuste ja kutsehaiguste ülevaade;
  2. Riskianalüüsi läbiviimise protsessi ülesehitus;
  3. Ohutegurite väljaselgitamine töökeskkonnas. Räägime ülevaatlikult töökeskkonnas esineda võivatest füüsikalistest, keemilistest, bioloogilistest, füsioloogilistest ja psühhosotsiaalsetest ohuteguritest ja nende tuvastamise võimalustest.
  4. Õigusaktidest tulenevad nõuded.
  5. Töökeskkonna kaardistamine, küsitlused;
  6. Ohustatud inimeste väljaselgitamine. Räägime, kes ja kuidas võib olla töökeskkonnas ohustatud toimivate ohutegurite suhtes;
  7. Riski suuruse hindamine ja olemasolevate ettevaatusabinõude piisavuse hindamine, riskihindamise levinumad põhimõtted;
  8. Tulemuste dokumenteerimine. Tulemuste analüüsimine. Tegevuskava. Sisekontroll.

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed ja keskastme juhid
Lektor: Krista Silbaum (eestikeelne koolitus) või Marina Järvis (venekeelne koolitus)
Koolituse toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn, V korrus.
Parkimine: TASUTA maja ees või kõrval (liikuge maja kõrvale vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi). Vabade parkimiskohtade puudumisel on võimalik parkida ka hoone taga (liikuge maja taha paremalt poolt hoonet ning sõitke OTSE edasi kuni tõkkepuuni) suures tasulises parklas, kus päevahind on 2 eurot. 

TÄHELEPANU! Maja all olevasse siseparklasse (tõkkepuuga) palume mitte siseneda!
Ühistranspordi kasutajatele:Meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 12, 54 ja 55 ning tramm nr  2. Trammiga nr. 4 (Tondi-Ülemiste jaam) saab Majaka tänava otsa, peatusesse Majaka põik, sealt on meie juurde mööda Peterburi teed jalgsi kõndida ca 700 m (10 min). Bussi- ja trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.
Koolituse kestus:  kell 09.00 – 16.00.
Koolituse hind: 140eurot + km/osaleja
(sisaldab loenguid, koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunapausi, tunnistust).
Soodushind: 125 eurot + km/osaleja, mis kehtib varajasele registreerijale (registreerunud vähemalt 10 päeva enne koolituse algust).
Kahele ja enamale samast ettevõttest osavõtjale lisasoodustus -7%.

 

 

Koolituspäeva ajakava:

09.00-10.30 Loeng
10.30-10.40 Kohvipaus
10.40-12.10 Loeng
12.10-12.50 Lõuna
12.50-14.20 Loeng
14.20-14.30 Kohvipaus
14.30-16.00 Loeng

SELLE KOOLITUSE PUHUL PANE TÄHELE!

Koolitustel osalejad saavad kaasa sooduskupongi, mille kasutamisel on järgmise koolituse hind Teile/teie ettevõtte töötajale 10-20% soodsam (september – mai  -10% ja juuni – august 20%), soodustus kehtib ka juhul kui juba olete kasutanud varajase registreerija ning mitme osaleja soodustust!

Osalejad saavad koolitusmaterjalid elektrooniliselt;

Koolitusel osalejad saavad vajadusel koolituselt kaasa tutvustavaid materjale ohutusmärkide, ergonoomiliste abivahendite, esmaabi korralduse ja muu sarnase kohta;

Koolituse hinna sisse kuulub ka lamineeritud esmaabi- või raskuste teisaldamise ohutusplakat  töökeskkonda väljapanemiseks;

Toitlustamine kuulub koolituse hinna sisse: kaks suupistetega kohvipausi ja soe lõuna; lõunat pakub meiega samas majas asuv suurepärase valiku ja maitsvate toitudega Paala Puhvet;

 

HEA KOOLITUSELE REGISTREERUJA!
Palun vaata, et kõik andmed oleksid korrektselt esitatud, et vältida vigu tunnistuse väljastamisel
(osaleja ees- ja perenimi ning isikukood vastavalt Täienduskoolituse standardile § 3 lg 3 p 1)!
(isikukood märgitakse osaleja tunnistusele)(ettevõte või eraisik)


(tänav, majanumber, asula)
(Tähelepanu! Registreerumiskinnitus ning muu informatsioon koolituse kohta k.a. arve koolituse eest saadetakse e-posti aadressile, mis on märgitud siia väljale. Kui soovite, et Teile saadetakse informatsioon või arve koolituse eest mõnele muule e-posti aadressile lisaks, siis märkige see ära ''Lisainfo'' väljal)elektrooniline
Jah, soovin
Ei soovi